De Adviesraad van Telenet zorgde begin februari voor ophef toen bleek dat actieve politici, waaronder kamervoorzitter Siegfried Bracke, 'marktconforme vergoedingen' ontvingen om, volgens een mail van Telenet, "advies te geven aan het management van Telenet over socio-economische, politieke en media uitdagingen van het bedrijf".

Duizenden euro's

In het spoor van de Waalse Publifin- en Vlaamse Publipart-affaire maakte Telenet vervolgens ook de concrete bedragen bekend. De adviesraadleden ontvingen 12.000 euro per jaar en 2.000 euro per bijgewoonde zitting, met een plafond van 20.000 euro per jaar. De politici in de raad kwamen over de jaren uit een breed spectrum, met CD&V'ers Patrick Moenaert en Yves Leterme (na zijn politieke carrière), Freddy Willockx (sp.a), Siegfried Bracke (N-VA) of Patrick Dewael (Open Vld). Deze laatste factureerde over zijn periode bij de raad in totaal 82.000 euro.

Volgens Telenet was de raad indertijd opgericht om de betrokkenheid van de intercommunales te verzekeren nadat die hun meerderheidsbelang in de operator hadden verkocht. In 2011 was een gedragscode opgesteld waarin de leden-politici zich verbonden om geen advies te geven over thema's waarvoor ze een uitvoerend mandaat hadden.

Het orgaan is nu officieel opgedoekt en vervangen door een reeks communicatie- en overleginitiatieven die Telenet op zijn website beschrijft in een omstandig "stakeholder engagement charter".

"De Adviesraad is voor het laatst begin 2016 samengekomen. De facto was hij al meer dan een jaar geleden stopgezet", meldt Telenet in een afzonderlijke mail aan de pers.

Enkel nog onkostenvergoedingen

Het 'stakeholder engagement charter' stelt dat Telenet als operator en mediabedrijf nauw voeling moet houden met belanghebbende partijen zoals "medewerkers, klanten, aandeelhouders, sociale groepen, publieke besluitvormers, regulatoren, vakbonden, leveranciers, experten en de brede maatschappij".

Dat is volgens het bedrijf nodig om zijn reputatie te beheren, een efficiënte beleids- en overheidsomgeving te bevorderen, zijn bedrijfsstrategie aan te scherpen en partnerships te verkennen.

Het charter somt de middelen op die Telenet daarvoor inzet. Dat gaat van publicaties en sociale media tot de "Telenet Mix & Mingle" netwerkevenementen, lidmaatschap van industrie-organisaties, peilingen bij medewerkers en de halfjaarlijkse "Telenet Talks" met experten. Meest opvallend zijn de 'stakeholderpanels', waaronder de 'Executive Circle', een formeel klankbord voor de CEO en het topmanagement om "op regelmatige basis ideeën uit te wisselen met besluitvormers uit de zaken- en academische wereld". "Politieke vertegenwoordigers met een actief politiek mandaat zijn uitgesloten van deelname aan de panels", noteert het charter. Deelname aan de panels wordt niet vergoed, maar er is wel een gedocumenteerde onkostenterugbetaling voorzien, die ook publiek zal worden gerapporteerd. Overheden kunnen worden uitgenodigd op netwerkevenementen "op voorwaarde dat de waarde van de tickets redelijk is en in lijn ligt met de gebruikelijke zakelijke praktijken".

Telenet zal "open en transparant" communiceren over zijn engagement met de belanghebbers via zijn website en zijn jaarverslagen, belooft het bedrijf.

De Adviesraad van Telenet zorgde begin februari voor ophef toen bleek dat actieve politici, waaronder kamervoorzitter Siegfried Bracke, 'marktconforme vergoedingen' ontvingen om, volgens een mail van Telenet, "advies te geven aan het management van Telenet over socio-economische, politieke en media uitdagingen van het bedrijf". In het spoor van de Waalse Publifin- en Vlaamse Publipart-affaire maakte Telenet vervolgens ook de concrete bedragen bekend. De adviesraadleden ontvingen 12.000 euro per jaar en 2.000 euro per bijgewoonde zitting, met een plafond van 20.000 euro per jaar. De politici in de raad kwamen over de jaren uit een breed spectrum, met CD&V'ers Patrick Moenaert en Yves Leterme (na zijn politieke carrière), Freddy Willockx (sp.a), Siegfried Bracke (N-VA) of Patrick Dewael (Open Vld). Deze laatste factureerde over zijn periode bij de raad in totaal 82.000 euro. Volgens Telenet was de raad indertijd opgericht om de betrokkenheid van de intercommunales te verzekeren nadat die hun meerderheidsbelang in de operator hadden verkocht. In 2011 was een gedragscode opgesteld waarin de leden-politici zich verbonden om geen advies te geven over thema's waarvoor ze een uitvoerend mandaat hadden. Het orgaan is nu officieel opgedoekt en vervangen door een reeks communicatie- en overleginitiatieven die Telenet op zijn website beschrijft in een omstandig "stakeholder engagement charter". "De Adviesraad is voor het laatst begin 2016 samengekomen. De facto was hij al meer dan een jaar geleden stopgezet", meldt Telenet in een afzonderlijke mail aan de pers.Het 'stakeholder engagement charter' stelt dat Telenet als operator en mediabedrijf nauw voeling moet houden met belanghebbende partijen zoals "medewerkers, klanten, aandeelhouders, sociale groepen, publieke besluitvormers, regulatoren, vakbonden, leveranciers, experten en de brede maatschappij". Dat is volgens het bedrijf nodig om zijn reputatie te beheren, een efficiënte beleids- en overheidsomgeving te bevorderen, zijn bedrijfsstrategie aan te scherpen en partnerships te verkennen. Het charter somt de middelen op die Telenet daarvoor inzet. Dat gaat van publicaties en sociale media tot de "Telenet Mix & Mingle" netwerkevenementen, lidmaatschap van industrie-organisaties, peilingen bij medewerkers en de halfjaarlijkse "Telenet Talks" met experten. Meest opvallend zijn de 'stakeholderpanels', waaronder de 'Executive Circle', een formeel klankbord voor de CEO en het topmanagement om "op regelmatige basis ideeën uit te wisselen met besluitvormers uit de zaken- en academische wereld". "Politieke vertegenwoordigers met een actief politiek mandaat zijn uitgesloten van deelname aan de panels", noteert het charter. Deelname aan de panels wordt niet vergoed, maar er is wel een gedocumenteerde onkostenterugbetaling voorzien, die ook publiek zal worden gerapporteerd. Overheden kunnen worden uitgenodigd op netwerkevenementen "op voorwaarde dat de waarde van de tickets redelijk is en in lijn ligt met de gebruikelijke zakelijke praktijken". Telenet zal "open en transparant" communiceren over zijn engagement met de belanghebbers via zijn website en zijn jaarverslagen, belooft het bedrijf.