In opdracht van het FEIB (Financial Executives Institute of Belgium) voerde de Vlerick Business School een onderzoek naar de invulling van de functie van financieel directeur (CFO) en hoe die geëvolueerd is. Daarvoor werd een 75-tal Belgische CFO's ondervraagd.
...