Aan de hand van 22 vragen, in de vorm van een checklist, kan een potentiële starter zien hoe ver hij staat in zijn opstartfase. De punten op die checklist zijn gewogen: zo weegt het ontbreken van kennis over de concurrentie bijvoorbeeld zwaar door. "We denken dat het boeiend kan zijn voor een starter om vanachter zijn pc een eerste testje te doen om te zien hoever hij staat met zijn project", zegt Stoffel Mulier van SO Kwadraat.

"We willen niet alles herleiden tot een wiskundig model, maar denken wel dat we hiermee een eerste indicatie kunnen geven over de slaagkansen. Het model is gegroeid over de jaren heen en we gebruiken het ook intern."

In de onlinetest komen de belangrijkste aspecten aan bod, maar het is vooral de bedoeling om de starter prikkelen en uit te nodigen voor een gesprek.

"Er zit geen willekeur in het voorbereiden van een hightechbedrijf. Of het nu over hardware, software, producten of diensten gaat. Los van de variabele wie waar een technologie ontwikkeld heeft, komen telkens weer dezelfde belangrijke vragen naar voren die beantwoord moeten worden. De test betekent geen garantie op succes, maar we zijn wel van oordeel dat de kansen op slagen gevoelig worden verhoogd", besluit Mulier.

L.D.

Aan de hand van 22 vragen, in de vorm van een checklist, kan een potentiële starter zien hoe ver hij staat in zijn opstartfase. De punten op die checklist zijn gewogen: zo weegt het ontbreken van kennis over de concurrentie bijvoorbeeld zwaar door. "We denken dat het boeiend kan zijn voor een starter om vanachter zijn pc een eerste testje te doen om te zien hoever hij staat met zijn project", zegt Stoffel Mulier van SO Kwadraat. "We willen niet alles herleiden tot een wiskundig model, maar denken wel dat we hiermee een eerste indicatie kunnen geven over de slaagkansen. Het model is gegroeid over de jaren heen en we gebruiken het ook intern." In de onlinetest komen de belangrijkste aspecten aan bod, maar het is vooral de bedoeling om de starter prikkelen en uit te nodigen voor een gesprek. "Er zit geen willekeur in het voorbereiden van een hightechbedrijf. Of het nu over hardware, software, producten of diensten gaat. Los van de variabele wie waar een technologie ontwikkeld heeft, komen telkens weer dezelfde belangrijke vragen naar voren die beantwoord moeten worden. De test betekent geen garantie op succes, maar we zijn wel van oordeel dat de kansen op slagen gevoelig worden verhoogd", besluit Mulier. L.D.