Volgens Annelies Meynaerts van De Lijn reed zaterdagmiddag ongeveer een derde van de bussen niet uit, iets meer dan 20 procent vanmorgen. Het stakingsbeeld is vrijwel identiek over de volledige provincie.

Met de stakingsactie protesteren de vakbonden tegen tal van problemen zoals het personeelstekort, de foutieve planning van chauffeurs en controleurs met onregelmatige werkroosters tot gevolg die ten koste gaan van het sociaal en familiaal leven, de problemen bij het toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie waardoor er fouten opduiken in de berekening van lonen en vergoedingen, de mank lopende organisatie in de technische diensten enz.

Na urenlange onderhandelingen donderdag ging de directie ervan uit dat er een voorakkoord bereikt was en het werk vrijdag zou hervat worden. De vakbonden ontkenden dit, wezen de voorstellen af en kondigden een voortzetting van de staking aan. Toen de directie vrijdag een nieuwe vergadering wou bijeenroepen daagde alleen de christelijke vakbond op. Het ACOD kondigde voor woensdag 13 november een staking aan bij De Lijn in heel Vlaanderen, iets waarvan het ACV zich inmiddels distantieerde. Dinsdag is er een verzoeningsvergadering gepland met een sociaal bemiddelaar.

In een mededeling vrijdag liet De Lijn ondertussen verstaan dat het donderdag bereikte ontwerpakkoord wel degelijk tegemoetkomt aan de eisen van de stakers. Zo is voorzien dat er een analyse wordt uitgevoerd met het oog op een betere afstemming tussen dag- en maandplanning van de chauffeurs, zullen de lokaal gemaakte afspraken met betrekking tot het opnemen van vakantiedagen worden uitgevoerd, komt er overleg over concrete probleemdossiers, worden de afspraken rond aanwervingen uitgevoerd en geëvalueerd en is er ook overleg gepland over de planning en dienstroosters van de Lijncontroleurs.

Volgens Annelies Meynaerts van De Lijn reed zaterdagmiddag ongeveer een derde van de bussen niet uit, iets meer dan 20 procent vanmorgen. Het stakingsbeeld is vrijwel identiek over de volledige provincie.Met de stakingsactie protesteren de vakbonden tegen tal van problemen zoals het personeelstekort, de foutieve planning van chauffeurs en controleurs met onregelmatige werkroosters tot gevolg die ten koste gaan van het sociaal en familiaal leven, de problemen bij het toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie waardoor er fouten opduiken in de berekening van lonen en vergoedingen, de mank lopende organisatie in de technische diensten enz.Na urenlange onderhandelingen donderdag ging de directie ervan uit dat er een voorakkoord bereikt was en het werk vrijdag zou hervat worden. De vakbonden ontkenden dit, wezen de voorstellen af en kondigden een voortzetting van de staking aan. Toen de directie vrijdag een nieuwe vergadering wou bijeenroepen daagde alleen de christelijke vakbond op. Het ACOD kondigde voor woensdag 13 november een staking aan bij De Lijn in heel Vlaanderen, iets waarvan het ACV zich inmiddels distantieerde. Dinsdag is er een verzoeningsvergadering gepland met een sociaal bemiddelaar. In een mededeling vrijdag liet De Lijn ondertussen verstaan dat het donderdag bereikte ontwerpakkoord wel degelijk tegemoetkomt aan de eisen van de stakers. Zo is voorzien dat er een analyse wordt uitgevoerd met het oog op een betere afstemming tussen dag- en maandplanning van de chauffeurs, zullen de lokaal gemaakte afspraken met betrekking tot het opnemen van vakantiedagen worden uitgevoerd, komt er overleg over concrete probleemdossiers, worden de afspraken rond aanwervingen uitgevoerd en geëvalueerd en is er ook overleg gepland over de planning en dienstroosters van de Lijncontroleurs.