In 2008 bedroeg de staalproductie in ons land nog 10,673 miljoen ton. Door de sterk afnemende vraag werden vier van de vijf hoogovens tijdelijk stilgelegd.

"Alle staalverbruikssectoren werden in 2009 geconfronteerd met de verslechtering van hun economische leefwereld", luidt het bij de sectorvereniging GSV. Vooral in de automobielsector, de mechanische en metaalconstructie en de buizensector werd een opmerkelijke daling geregistreerd.

In de 27 lidstaten van de Europes Unie ( EU) werd in 2009 139 miljoen ton staal geproduceerd, of bijna 60 miljoen ton minder dan in 2008. Het staalverbruik in de EU daalde met ongeveer 35 procent op jaarbasis. De verwachte heropleving zal volgens de staalindustrie geleidelijk verlopen.

In de Verenigde Staten en Japan werd een gelijkaardige dalinjg genoteerd, in Rusland en Brazilië ging het minder slecht. China en India zetten daarentegen hun opmars voort en produceren vandaag samen meer dan 51 procent van het staal in de wereld.

Op 31 december 2009 stelde de staalsector in België 14.472 mensen tewerk, waar dat er in 2008 nog 16.933 waren. De sector haalde in 2009 een omzet van 5,3 miljard euro, na een omzetcijfer van 11 miljard euro in 2008. Ons land voerde in 2009 in totaal voor 4,5 miljard euro staal uit. In 2008 voor 8,2 miljard euro.

In 2008 bedroeg de staalproductie in ons land nog 10,673 miljoen ton. Door de sterk afnemende vraag werden vier van de vijf hoogovens tijdelijk stilgelegd."Alle staalverbruikssectoren werden in 2009 geconfronteerd met de verslechtering van hun economische leefwereld", luidt het bij de sectorvereniging GSV. Vooral in de automobielsector, de mechanische en metaalconstructie en de buizensector werd een opmerkelijke daling geregistreerd.In de 27 lidstaten van de Europes Unie ( EU) werd in 2009 139 miljoen ton staal geproduceerd, of bijna 60 miljoen ton minder dan in 2008. Het staalverbruik in de EU daalde met ongeveer 35 procent op jaarbasis. De verwachte heropleving zal volgens de staalindustrie geleidelijk verlopen. In de Verenigde Staten en Japan werd een gelijkaardige dalinjg genoteerd, in Rusland en Brazilië ging het minder slecht. China en India zetten daarentegen hun opmars voort en produceren vandaag samen meer dan 51 procent van het staal in de wereld. Op 31 december 2009 stelde de staalsector in België 14.472 mensen tewerk, waar dat er in 2008 nog 16.933 waren. De sector haalde in 2009 een omzet van 5,3 miljard euro, na een omzetcijfer van 11 miljard euro in 2008. Ons land voerde in 2009 in totaal voor 4,5 miljard euro staal uit. In 2008 voor 8,2 miljard euro.