De 24-urenstaking bij B Logistics is gepland op 24 september. Aanleiding is de ongerustheid bij het personeel, onder meer over de statuten nu een privébedrijf in het kapitaal is gestapt.

Personenvervoer

Wat het personenvervoer betreft, zaten de vakbonden bij het spoor maandag ook samen om een actieplan samen te stellen over de strategische visie voor het spoor van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant.

In eerste instantie gaan de bonden het personeel "informeren en sensibiliseren". Een latere consultatie van de achterban moet dan uitmaken hoe het personeel denkt over een actieplan. Wat het ACOD betreft, behoort een 24-urenstaking daarbij zeker tot de mogelijkheden, aldus Goossens. "Er moet druk worden gezet." Wel laat de vakbond ruimte voor discussie.

Algemene spoorstaking Franstalige tak

Bij CGSP Cheminots, de Franstalige tak van de socialistische spoorvakbond, is men al concreter over de inhoud van het actieplan en wordt gedreigd met een algemene staking indien het overleg over het plan de komende weken niets oplevert.

Ook al wil de vakbond een opening laten aan het overleg, toch denkt hij aan een algemene spoorstaking op 9 oktober. Als er geen vooruitgang in het overleg wordt geboekt, dan kunnen drie dagen van regionale stakingen volgen, gevolgd door een 48-urenstaking. Voor dat laatste is nog geen datum geprikt. Het komt volgens Michel Abdissi, voorzitter van CGSP Cheminots, niet tot een actieplan indien de directie toegeeft op de meest gevoelige punten. "De beste staking is die die niet doorgaat."

"Rond de tafel zitten"

Bij ACOD Spoor relativeert men de uitlatingen van hun Franstalige collega's. "Het hoofddoel is wel rond de tafel zitten, niet staken." Een stakingsaanzegging is nog niet ingediend. De socialistische vakbond wil de christelijke vakbond eerst de tijd geven om de achterban te consulteren.

De vakbonden staken maandag al de koppen bijeen over de strategische visie over het spoor van minister Galant. Volgens Goossens wordt in dat plan "alles in vraag gesteld" en zit het "plan vol hiaten".

Ook Luc Piens van de christelijke spoorvakbond is scherp voor het plan Galant. "Meer doen met minder is een illusie", aldus Piens over de plannen. Volgens Goossens zullen er 9.960 mensen bij het spoor de komende drie jaar hun job verliezen.

(Belga/NS)

De 24-urenstaking bij B Logistics is gepland op 24 september. Aanleiding is de ongerustheid bij het personeel, onder meer over de statuten nu een privébedrijf in het kapitaal is gestapt. Wat het personenvervoer betreft, zaten de vakbonden bij het spoor maandag ook samen om een actieplan samen te stellen over de strategische visie voor het spoor van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant. In eerste instantie gaan de bonden het personeel "informeren en sensibiliseren". Een latere consultatie van de achterban moet dan uitmaken hoe het personeel denkt over een actieplan. Wat het ACOD betreft, behoort een 24-urenstaking daarbij zeker tot de mogelijkheden, aldus Goossens. "Er moet druk worden gezet." Wel laat de vakbond ruimte voor discussie. Bij CGSP Cheminots, de Franstalige tak van de socialistische spoorvakbond, is men al concreter over de inhoud van het actieplan en wordt gedreigd met een algemene staking indien het overleg over het plan de komende weken niets oplevert. Ook al wil de vakbond een opening laten aan het overleg, toch denkt hij aan een algemene spoorstaking op 9 oktober. Als er geen vooruitgang in het overleg wordt geboekt, dan kunnen drie dagen van regionale stakingen volgen, gevolgd door een 48-urenstaking. Voor dat laatste is nog geen datum geprikt. Het komt volgens Michel Abdissi, voorzitter van CGSP Cheminots, niet tot een actieplan indien de directie toegeeft op de meest gevoelige punten. "De beste staking is die die niet doorgaat."Bij ACOD Spoor relativeert men de uitlatingen van hun Franstalige collega's. "Het hoofddoel is wel rond de tafel zitten, niet staken." Een stakingsaanzegging is nog niet ingediend. De socialistische vakbond wil de christelijke vakbond eerst de tijd geven om de achterban te consulteren. De vakbonden staken maandag al de koppen bijeen over de strategische visie over het spoor van minister Galant. Volgens Goossens wordt in dat plan "alles in vraag gesteld" en zit het "plan vol hiaten". Ook Luc Piens van de christelijke spoorvakbond is scherp voor het plan Galant. "Meer doen met minder is een illusie", aldus Piens over de plannen. Volgens Goossens zullen er 9.960 mensen bij het spoor de komende drie jaar hun job verliezen. (Belga/NS)