De spoorwegmaatschappij NMBS meldt dat de spoorbond OVS zijn stakingsaanzegging voor zaterdag 27 juli heeft bevestigd. De aangekondigde staking is het gevolg van een sociaal conflict over een personeelstekort bij de treinbegeleiders.

De stakingsaanzegging werd vorige week ingediend na intensief overleg tussen directie en vakbonden, waar het personeels­tekort al lang op tafel ligt. Begin juli werd zelfs de 'alarmbelprocedure' in gang gezet, maar de resultaten van de gesprekken werden door de spoorbond OVS als onvoldoende beschouwd. Vandaag - dinsdag 23 juli - volgde er opnieuw overleg tussen directie en bonden, maar dat overleg heeft uiteindelijk niet het gewenste resultaat opgeleverd, blijkt nu.

De spoorvakbond OVS hoopt nog dat de NMBS en HR Rail voor zaterdag zal instemmen met de garantie om aan minstens 15 procent van het voorziene kader gelijktijdig vakantiedagen toe te kennen. Als die garantie er niet komt, zullen de treinbegeleiders van zaterdag 03.00 uur tot zondag 03.00 uur het werk neerleggen.

'Onze verloven moeten worden toegekend en moeten worden gegarandeerd. Ze worden te vaak geweigerd of op het laatste moment geannuleerd. De dialoog was constructief, maar onze eisen werden niet gerespecteerd', aldus OVS-woordvoerder Pascal Dumont in een reactie aan het persagentschap Belga dinsdagnamiddag. De voorstellen van de directie blijken opnieuw onvoldoende voor de spoorbond. Ze werden aan de vakbondsafgevaardigden voorgelegd, die ze heeft afgewezen.

De NMBS laat in een persbericht weten dat de directie dinsdag herhaald heeft 'alles op alles te zetten om dit jaar zoals gepland 300 nieuwe treinbegeleiders aan te werven'. 'De helft van hen is reeds aan boord en de komende maanden zullen ook de andere vacatures worden ingevuld', klinkt het.

De spoorwegmaatschappij waarschuwt intussen voor veel hinder op het spoor, en zal op basis van het treinbegeleidingspersoneel dat heeft aangegeven te zullen werken een alternatieve dienstregeling uitstippelen. De directie betreurt dat de staking hinder zal veroorzaken voor de reizigers die rekenen op de trein om naar de kust of een festival te gaan.

ACOD staakt niet

Het valt nog af te wachten in welke mate het treinverkeer zaterdag verstoord wordt, maar de socialistische vakbond ACOD heeft dinsdagnamiddag laten weten dat ze de 'opgevoerde negativiteit van de spoorbond OVS op de sociale media' betreurt, en vindt het bovendien jammer dat OVS een stakingsaanzegging heeft ingediend. 'Het is net belangrijk om mensen te vinden die treinbegeleider willen worden, en we vrezen dat zo'n acties mensen zal afschrikken', aldus nationaal secretaris Gunther Blauwens. 'Als ze de 15 procent toegekend verlof vroeger willen bereiken, dan moeten ze net met ons samenwerken om tot oplossingen te komen', luidt het.

De socialistische vakbond ACOD gaat zaterdag dus niet staken, en blijft naar eigen zeggen verder werken aan oplossingen. 'De directie heeft op de verzoeningsvergadering van 10 juli bevestigd een resultaatgericht engagement aan te gaan om tot concrete oplossingen te komen', aldus de vakbond.

De spoorwegmaatschappij NMBS meldt dat de spoorbond OVS zijn stakingsaanzegging voor zaterdag 27 juli heeft bevestigd. De aangekondigde staking is het gevolg van een sociaal conflict over een personeelstekort bij de treinbegeleiders.De stakingsaanzegging werd vorige week ingediend na intensief overleg tussen directie en vakbonden, waar het personeels­tekort al lang op tafel ligt. Begin juli werd zelfs de 'alarmbelprocedure' in gang gezet, maar de resultaten van de gesprekken werden door de spoorbond OVS als onvoldoende beschouwd. Vandaag - dinsdag 23 juli - volgde er opnieuw overleg tussen directie en bonden, maar dat overleg heeft uiteindelijk niet het gewenste resultaat opgeleverd, blijkt nu.De spoorvakbond OVS hoopt nog dat de NMBS en HR Rail voor zaterdag zal instemmen met de garantie om aan minstens 15 procent van het voorziene kader gelijktijdig vakantiedagen toe te kennen. Als die garantie er niet komt, zullen de treinbegeleiders van zaterdag 03.00 uur tot zondag 03.00 uur het werk neerleggen.'Onze verloven moeten worden toegekend en moeten worden gegarandeerd. Ze worden te vaak geweigerd of op het laatste moment geannuleerd. De dialoog was constructief, maar onze eisen werden niet gerespecteerd', aldus OVS-woordvoerder Pascal Dumont in een reactie aan het persagentschap Belga dinsdagnamiddag. De voorstellen van de directie blijken opnieuw onvoldoende voor de spoorbond. Ze werden aan de vakbondsafgevaardigden voorgelegd, die ze heeft afgewezen.De NMBS laat in een persbericht weten dat de directie dinsdag herhaald heeft 'alles op alles te zetten om dit jaar zoals gepland 300 nieuwe treinbegeleiders aan te werven'. 'De helft van hen is reeds aan boord en de komende maanden zullen ook de andere vacatures worden ingevuld', klinkt het. De spoorwegmaatschappij waarschuwt intussen voor veel hinder op het spoor, en zal op basis van het treinbegeleidingspersoneel dat heeft aangegeven te zullen werken een alternatieve dienstregeling uitstippelen. De directie betreurt dat de staking hinder zal veroorzaken voor de reizigers die rekenen op de trein om naar de kust of een festival te gaan.ACOD staakt nietHet valt nog af te wachten in welke mate het treinverkeer zaterdag verstoord wordt, maar de socialistische vakbond ACOD heeft dinsdagnamiddag laten weten dat ze de 'opgevoerde negativiteit van de spoorbond OVS op de sociale media' betreurt, en vindt het bovendien jammer dat OVS een stakingsaanzegging heeft ingediend. 'Het is net belangrijk om mensen te vinden die treinbegeleider willen worden, en we vrezen dat zo'n acties mensen zal afschrikken', aldus nationaal secretaris Gunther Blauwens. 'Als ze de 15 procent toegekend verlof vroeger willen bereiken, dan moeten ze net met ons samenwerken om tot oplossingen te komen', luidt het.De socialistische vakbond ACOD gaat zaterdag dus niet staken, en blijft naar eigen zeggen verder werken aan oplossingen. 'De directie heeft op de verzoeningsvergadering van 10 juli bevestigd een resultaatgericht engagement aan te gaan om tot concrete oplossingen te komen', aldus de vakbond.