De vakbonden beslisten donderdag in gemeenschappelijk vakbondsfront om de gecoördineerde stakingsactie niet opnieuw te activeren, maar ze lieten wel weten dat ze begrip hadden voor de spontane acties die er her en der waren.

Volgens De Mulder werd dat misschien verkeerd begrepen als een oproep tot lokale stakingen. 'Dat was zeker niet de bedoeling', aldus de vakbondsman. 'We willen integendeel een sereen klimaat creëren om tot een onderhandelde oplossing te kunnen komen.' Ook voor ACOD'er Nyns is het tijd om de lokale stakingen stop te zetten.

De acties vonden eerst vooral in Wallonië plaats, maar in de nacht van donderdag op vrijdag werden de sorteercentra in Brussel en Gent geblokkeerd. 'De acties hebben hun nut bewezen, en ik hoop dat de directie het signaal goed begrepen heeft, maar een oplossing kunnen we alleen bereiken aan de onderhandelingstafel', zegt Nyns. 'Ik vraag dat we nu voldoende tijd en ruimte zouden krijgen om te onderhandelen over een allesomvattend akkoord.'

Er was eerder deze week een voorakkoord bereikt, maar dat werd uiteindelijk verworpen. Volgende week zouden directie en bonden opnieuw rond de tafel gaan zitten. Marc De Mulder wijst erop dat in het eerste voorakkoord 'veel goede punten' stonden. 'We moeten daarop voortbouwen', aldus de VSOA'er. 'We moeten op een serene manier kunnen onderhandelen om de tewerkstelling veilig te stellen en het werk weer aantrekkelijk te maken.'

De directie had donderdag ook al opgeroepen om de lokale acties te beëindigen. 'Ik herhaal dat we vastberaden zijn om nu tot een finaal akkoord te komen, een akkoord met respect voor het welzijn van alle medewerkers en dat ruimte geeft om bpost aan te passen aan de verwachtingen van de klant', zei bpost-topman Koen Van Gerven.

De vakbonden beslisten donderdag in gemeenschappelijk vakbondsfront om de gecoördineerde stakingsactie niet opnieuw te activeren, maar ze lieten wel weten dat ze begrip hadden voor de spontane acties die er her en der waren.Volgens De Mulder werd dat misschien verkeerd begrepen als een oproep tot lokale stakingen. 'Dat was zeker niet de bedoeling', aldus de vakbondsman. 'We willen integendeel een sereen klimaat creëren om tot een onderhandelde oplossing te kunnen komen.' Ook voor ACOD'er Nyns is het tijd om de lokale stakingen stop te zetten.De acties vonden eerst vooral in Wallonië plaats, maar in de nacht van donderdag op vrijdag werden de sorteercentra in Brussel en Gent geblokkeerd. 'De acties hebben hun nut bewezen, en ik hoop dat de directie het signaal goed begrepen heeft, maar een oplossing kunnen we alleen bereiken aan de onderhandelingstafel', zegt Nyns. 'Ik vraag dat we nu voldoende tijd en ruimte zouden krijgen om te onderhandelen over een allesomvattend akkoord.'Er was eerder deze week een voorakkoord bereikt, maar dat werd uiteindelijk verworpen. Volgende week zouden directie en bonden opnieuw rond de tafel gaan zitten. Marc De Mulder wijst erop dat in het eerste voorakkoord 'veel goede punten' stonden. 'We moeten daarop voortbouwen', aldus de VSOA'er. 'We moeten op een serene manier kunnen onderhandelen om de tewerkstelling veilig te stellen en het werk weer aantrekkelijk te maken.'De directie had donderdag ook al opgeroepen om de lokale acties te beëindigen. 'Ik herhaal dat we vastberaden zijn om nu tot een finaal akkoord te komen, een akkoord met respect voor het welzijn van alle medewerkers en dat ruimte geeft om bpost aan te passen aan de verwachtingen van de klant', zei bpost-topman Koen Van Gerven.