Het federaal parlement keurde donderdagavond het wetsontwerp tot wijziging van koninklijk besluit 213 definitief goed. Dat KB 'is het meest gebruikte en voordelige overurenregime in de bouw, voordelig voor werknemer én werkgever', aldus Bouwunie.

'Dankzij dit systeem is de kostprijs van een overuur voor de werkgever quasi gelijk aan de loonkost voor een normaal gepresteerd uur. De arbeider houdt netto meer over dan hij zou ontvangen mocht hij dit uur in het zwart presteren.' Voor de sector is dit systeem een van de grote hefbomen om overuren aantrekkelijk en officieel te maken, klinkt het nog.

Voortaan kunnen werknemers in de bouw bovenop het basisuurrooster van 8 uur anderhalf uur per dag overwerken - een half uur per dag meer dan vroeger. De totale pot van 180 uur op jaarbasis blijft wel ongewijzigd. Daarnaast komt er ook een aanpassing van de recuperatieregels: indien de werknemer kiest voor de recuperatie, wordt de recuperatietermijn van 6 maanden verlengd tot 12 maanden. 'Dit geeft werkgever en werknemer meer flexibiliteit in de planning', klinkt het.

De wijziging maakt nog deel uit van het sectoraal akkoord 2019-2020. Bouwunie is dan ook blij dat de versoepeling eindelijk van kracht gaat. De regeling treedt definitief in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het federaal parlement keurde donderdagavond het wetsontwerp tot wijziging van koninklijk besluit 213 definitief goed. Dat KB 'is het meest gebruikte en voordelige overurenregime in de bouw, voordelig voor werknemer én werkgever', aldus Bouwunie. 'Dankzij dit systeem is de kostprijs van een overuur voor de werkgever quasi gelijk aan de loonkost voor een normaal gepresteerd uur. De arbeider houdt netto meer over dan hij zou ontvangen mocht hij dit uur in het zwart presteren.' Voor de sector is dit systeem een van de grote hefbomen om overuren aantrekkelijk en officieel te maken, klinkt het nog. Voortaan kunnen werknemers in de bouw bovenop het basisuurrooster van 8 uur anderhalf uur per dag overwerken - een half uur per dag meer dan vroeger. De totale pot van 180 uur op jaarbasis blijft wel ongewijzigd. Daarnaast komt er ook een aanpassing van de recuperatieregels: indien de werknemer kiest voor de recuperatie, wordt de recuperatietermijn van 6 maanden verlengd tot 12 maanden. 'Dit geeft werkgever en werknemer meer flexibiliteit in de planning', klinkt het. De wijziging maakt nog deel uit van het sectoraal akkoord 2019-2020. Bouwunie is dan ook blij dat de versoepeling eindelijk van kracht gaat. De regeling treedt definitief in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.