Vakbonden en werkgevers bereikten donderdagmorgen een sociaal akkoord waarmee twee shiften van 12 uur mogelijk worden in het weekend. Beide partijen spreken van "een historisch akkoord". De cao geldt vanaf 1 januari 2023 voor het logistieke personeel in de magazijnen buiten het havengebied. Voor de vrachtwagenchauffeurs gold deze regeling al.
...

Vakbonden en werkgevers bereikten donderdagmorgen een sociaal akkoord waarmee twee shiften van 12 uur mogelijk worden in het weekend. Beide partijen spreken van "een historisch akkoord". De cao geldt vanaf 1 januari 2023 voor het logistieke personeel in de magazijnen buiten het havengebied. Voor de vrachtwagenchauffeurs gold deze regeling al.Er wordt al enkele jaren onderhandeld over de weekendnachtshiften van 12 uur in de magazijnen. Tot nu was de maximumwerktijd 10 uur. Op bedrijfsniveau waren er wel afwijkingen mogelijk als daarover een akkoord bestond, maar de regels waren niet altijd even duidelijk.Tom Peeters van de vakbond BTB-ABVV zegt dat zijn leden vragende partij zijn voor dit soort jobs. "Er wordt in de bedrijven gevochten om deze weekendshiften", getuigt hij. "Wie om zes uur 's ochtends moet beginnen te werken, heeft het dikwijls moeilijk om opvang te vinden voor de kinderen. Door 24 uur in het weekend te werken, hebben die mensen in de week meer tijd voor hun gezin. Ook gescheiden ouders willen van deze mogelijkheid gebruik maken. Anderen werken dan weer graag een paar dagen in de week bij een ander bedrijf, of zijn zelfstandige in bijberoep."Lees verder onder de video (Kanaal Z)"De logistieke ondernemingen willen 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 per diensten verlenen", zegt Bruno Velghe, voorzitter van de beroepsorganisatie UTPR op Kanaal Z. "Met deze cao wordt dat mogelijk. Het gaat om 6.000 tot 7000 bedrijven, die 80.000 arbeiders in dienst hebben."Peeters wil met de cao ook bijdragen aan het imago van de logistiek. "We hadden al een akkoord over nacht- en ploegenarbeid", stelt hij. "Nu hebben we ook duidelijke, nationale afspraken voor de weekendarbeid. Wij geven een belangrijk signaal voor grote internationale logistieke groepen zoals DHL en dergelijke: ons land heeft een flexibel arbeidsstatuut, wees welkom.""Alles wat bijdraagt tot meer flexibiliteit juichen we toe", reageert Liesbeth Geysels, managing director van het Vlaams Instituut voor de Logistiek. "De sector heeft twee grote uitdagingen: de nood aan arbeidskrachten en de veerkracht van de logistieke ketens." De mogelijkheid om met een weekendjob fulltime te werken zal volgens haar een nieuw publiek aanspreken voor de logistiek. "Alle extra handjes zijn welkom", redeneert ze.Volgens Geysels speelt de CAO in op de nood aan flexibiliteit, die de jongste jaren sterk is toegenomen. "Logistieke bedrijven willen sneller kunnen reageren als er verschuivingen zijn in de keten, door bijvoorbeeld congestie in de havens of de overstap naar alternatieve vervoermodi. De Vlaamse regelgeving is meer rigide dan die in Nederland, waar flexjobs de regel zijn. Dit sociaal akkoord neemt weer een stuk van dit concurrentienadeel weg. In een tijd dat niet just-in-time maar resilience het orderwoord is in de logistiek, is dat goed nieuws."