In het nieuwe akkoord krijgt wie ontslagen wordt om economische redenen in de loop van de eerste twee komende jaren 36 maanden loon uitbetaald. In het derde jaar is dat nog 24 maanden. Dat is een verbetering in vergelijking met de lopende cao die in het eerste jaar 36 maanden, in het tweede jaar 24 maanden en in het derde jaar 18 maanden loon garandeert.

De discussie kadert in de onderhandelingen bij AB InBev over een nieuwe cao voor de komende drie jaar. Vooraleer over andere aspecten te onderhandelen eisten de vakbonden eerst een akkoord over dit thema. Omdat de directie hier eerst niet over wou praten werden afgelopen vrijdag gedurende enkele uren in- en uitrijdende vrachtwagens geblokkeerd aan de poorten van de brouwerijen in Leuven, Hoegaarden en Jupille. De gesprekken over de cao worden deze week verder gezet.

In het nieuwe akkoord krijgt wie ontslagen wordt om economische redenen in de loop van de eerste twee komende jaren 36 maanden loon uitbetaald. In het derde jaar is dat nog 24 maanden. Dat is een verbetering in vergelijking met de lopende cao die in het eerste jaar 36 maanden, in het tweede jaar 24 maanden en in het derde jaar 18 maanden loon garandeert.De discussie kadert in de onderhandelingen bij AB InBev over een nieuwe cao voor de komende drie jaar. Vooraleer over andere aspecten te onderhandelen eisten de vakbonden eerst een akkoord over dit thema. Omdat de directie hier eerst niet over wou praten werden afgelopen vrijdag gedurende enkele uren in- en uitrijdende vrachtwagens geblokkeerd aan de poorten van de brouwerijen in Leuven, Hoegaarden en Jupille. De gesprekken over de cao worden deze week verder gezet.