De curatoren van de failliete Optima Bank maakten vrijdagmorgen een eerste stand van zaken op. En zij hadden goed nieuws voor het personeel en de klanten. De kans is groot dat de afwikkeling van het faillissement voldoende middelen zal genereren om, naast het dekken van het sociaal passief, ook alle depositohouders integraal te vergoeden.

Volgens de curatoren trof het faillissement ongeveer 8000 rekeninghouders. Een belangrijk deel daarvan blijken slapende rekeningen uit de periode van Ethias Bank te zijn (en dateren dus van voor de overname door Optima in 2011). Op de meeste rekeningen staan bedragen kleiner dan 100.000 euro, dat is het maximumbedrag dat gedekt wordt door het garantiefonds. Slechts enkele tientallen klanten hebben volgens de curatoren meer dan 100.000 euro op hun rekening staan. Het is nog onduidelijk of die klanten het bedrag boven de 100.000 euro zullen kunnen recupereren. 'Maar op basis van de cijfers en de balansen zou het moeten kunnen.'

De activa van de bank volstaan zeker om het sociaal passief te dekken. Maar de kans is reëel dat de afwikkeling van het faillissement voldoende middelen genereert om ook alle depositohouders integraal te vergoeden, zeggen de curatoren: "Op basis van de balans en de cijfers zoals ze nu voorliggen, moet het kunnen". Alles zal afhangen van het aantal schuldeisers dat zich aanmeldt en de waarde van de activa die de curatoren kunnen valoriseren. Hoe groot ze de omvang van activa en schulden inschatten, wilden ze niet kwijt.

De curatoren zijn van plan Optima Bank in stukken te verkopen. Ze beklemtonen dat een wettelijke doorstart niet mogelijk is door de intrekking van de banklicentie en van de erkenning als verzekeringsmakelaar. De onderdelen waarvoor interesse is, zijn de verzekerings-, de krediet- en de klantenportefeuille. Er zouden zich al kandidaat-overnemers voor elk van de drie onderdelen aangeboden hebben. De curatoren denken dat ze ook het informaticaplatform van de bank te gelde kunnen maken.

Het personeel van Optima is ontslagen met ingang van 15 juni, melden de curatoren. "Enkele personeelsleden, niet veel, zullen opnieuw in dienst genomen worden om de afwikkeling van het faillissement te begeleiden. Uit de omvang van het sociaal passief kan een provisioneel dividend gaan naar de werknemers. Zij hebben het recht om het eerst aan de bak te komen. Zelfstandige agenten die zich zouden manifesteren als schijnzelfstandigen zullen we niet aanvaarden. Dat zullen we alleen doen als de rechtbank zou beslissen dat het werknemers zijn." Het faillissement van Optima treft 176 personeelsleden en een 60-tal zelfstandigen.

De curatoren van de failliete Optima Bank maakten vrijdagmorgen een eerste stand van zaken op. En zij hadden goed nieuws voor het personeel en de klanten. De kans is groot dat de afwikkeling van het faillissement voldoende middelen zal genereren om, naast het dekken van het sociaal passief, ook alle depositohouders integraal te vergoeden.Volgens de curatoren trof het faillissement ongeveer 8000 rekeninghouders. Een belangrijk deel daarvan blijken slapende rekeningen uit de periode van Ethias Bank te zijn (en dateren dus van voor de overname door Optima in 2011). Op de meeste rekeningen staan bedragen kleiner dan 100.000 euro, dat is het maximumbedrag dat gedekt wordt door het garantiefonds. Slechts enkele tientallen klanten hebben volgens de curatoren meer dan 100.000 euro op hun rekening staan. Het is nog onduidelijk of die klanten het bedrag boven de 100.000 euro zullen kunnen recupereren. 'Maar op basis van de cijfers en de balansen zou het moeten kunnen.' De activa van de bank volstaan zeker om het sociaal passief te dekken. Maar de kans is reëel dat de afwikkeling van het faillissement voldoende middelen genereert om ook alle depositohouders integraal te vergoeden, zeggen de curatoren: "Op basis van de balans en de cijfers zoals ze nu voorliggen, moet het kunnen". Alles zal afhangen van het aantal schuldeisers dat zich aanmeldt en de waarde van de activa die de curatoren kunnen valoriseren. Hoe groot ze de omvang van activa en schulden inschatten, wilden ze niet kwijt.De curatoren zijn van plan Optima Bank in stukken te verkopen. Ze beklemtonen dat een wettelijke doorstart niet mogelijk is door de intrekking van de banklicentie en van de erkenning als verzekeringsmakelaar. De onderdelen waarvoor interesse is, zijn de verzekerings-, de krediet- en de klantenportefeuille. Er zouden zich al kandidaat-overnemers voor elk van de drie onderdelen aangeboden hebben. De curatoren denken dat ze ook het informaticaplatform van de bank te gelde kunnen maken.Het personeel van Optima is ontslagen met ingang van 15 juni, melden de curatoren. "Enkele personeelsleden, niet veel, zullen opnieuw in dienst genomen worden om de afwikkeling van het faillissement te begeleiden. Uit de omvang van het sociaal passief kan een provisioneel dividend gaan naar de werknemers. Zij hebben het recht om het eerst aan de bak te komen. Zelfstandige agenten die zich zouden manifesteren als schijnzelfstandigen zullen we niet aanvaarden. Dat zullen we alleen doen als de rechtbank zou beslissen dat het werknemers zijn." Het faillissement van Optima treft 176 personeelsleden en een 60-tal zelfstandigen.