Een Mechelse onderzoeksrechter had het softwarebedrijf in september 2012 gevraagd om bepaalde accountgegevens over te maken in het kader van een gerechtelijk onderzoek en om technische bijstand te verlenen bij het afluisteren van de gesprekken van de gebruiker. Skype was bereid om registratiegegevens te verstrekken, zo lang ze niet als bewijs zouden gebruikt worden, maar verklaarde dat het technisch onmogelijk was om communicatie te onderscheppen.

'Een operator of dienstverstrekker die zich op de Belgische economische markt richt tot Belgische consumenten, dient de Belgische regelgeving na te leven en dient zich zodanig technisch te organiseren dat zij vlot kan voldoen aan de vorderingen van het gerecht', oordeelde het hof. Van een materiële onmogelijkheid of overmachtssituatie was volgens het hof geen sprake, omdat Skype zelf had toegegeven dat het onderscheppen van gesprekken mogelijk was mits de nodige technische aanpassingen.

Uit de privacy policy van Skype blijkt volgens het hof bovendien dat het bedrijf over meer gegevens beschikt van zijn gebruikers en de door hun verstuurde berichten dan het wil laten uitschijnen. 'Als Skype over al deze gegevens in 2016 of 2017 kon beschikken, dan had het daar ook in 2012 over kunnen beschikken. Minstens blijft Skype in gebreke om aan te geven waarom dit in 2012 dan niet mogelijk zou zijn geweest', oordeelde het hof.

Skype had voorts aangevoerd dat het niet gebonden was aan de Belgische telecomwetgeving, aangezien het geen telecomoperator of dienstverlener is, en aangezien de bedrijfszetel zich in Luxemburg bevindt, maar ook die argumenten werden door het hof van tafel geveegd.

Het hof vond het dus bewezen dat Skype geweigerd had van mee te werken aan een gerechtelijk onderzoek. 'De feiten zijn ernstig en hebben maatschappelijk verstrekkende gevolgen, aangezien door de bewuste weigering van beklaagde om gevolg te geven aan vorderingen van de onderzoeksrechter gerechtelijke onderzoeken naar allerlei vormen van zware criminaliteit ernstig worden bemoeilijkt.'

Een Mechelse onderzoeksrechter had het softwarebedrijf in september 2012 gevraagd om bepaalde accountgegevens over te maken in het kader van een gerechtelijk onderzoek en om technische bijstand te verlenen bij het afluisteren van de gesprekken van de gebruiker. Skype was bereid om registratiegegevens te verstrekken, zo lang ze niet als bewijs zouden gebruikt worden, maar verklaarde dat het technisch onmogelijk was om communicatie te onderscheppen.'Een operator of dienstverstrekker die zich op de Belgische economische markt richt tot Belgische consumenten, dient de Belgische regelgeving na te leven en dient zich zodanig technisch te organiseren dat zij vlot kan voldoen aan de vorderingen van het gerecht', oordeelde het hof. Van een materiële onmogelijkheid of overmachtssituatie was volgens het hof geen sprake, omdat Skype zelf had toegegeven dat het onderscheppen van gesprekken mogelijk was mits de nodige technische aanpassingen.Uit de privacy policy van Skype blijkt volgens het hof bovendien dat het bedrijf over meer gegevens beschikt van zijn gebruikers en de door hun verstuurde berichten dan het wil laten uitschijnen. 'Als Skype over al deze gegevens in 2016 of 2017 kon beschikken, dan had het daar ook in 2012 over kunnen beschikken. Minstens blijft Skype in gebreke om aan te geven waarom dit in 2012 dan niet mogelijk zou zijn geweest', oordeelde het hof.Skype had voorts aangevoerd dat het niet gebonden was aan de Belgische telecomwetgeving, aangezien het geen telecomoperator of dienstverlener is, en aangezien de bedrijfszetel zich in Luxemburg bevindt, maar ook die argumenten werden door het hof van tafel geveegd.Het hof vond het dus bewezen dat Skype geweigerd had van mee te werken aan een gerechtelijk onderzoek. 'De feiten zijn ernstig en hebben maatschappelijk verstrekkende gevolgen, aangezien door de bewuste weigering van beklaagde om gevolg te geven aan vorderingen van de onderzoeksrechter gerechtelijke onderzoeken naar allerlei vormen van zware criminaliteit ernstig worden bemoeilijkt.'