Uit interne documenten blijkt dat Shell al ruim dertig jaar weet heeft van de schadelijke gevolgen van gas- en oliewinning voor het milieu en hier in 1991 zelfs een film over maakte. In die film, Climate of Concern, wordt gewaarschuwd wordt voor overstromingen, hongersnood en klimaatvluchtelingen als gevolg van de opwarming van de aarde.

In de film die vertoond werd op scholen en universiteiten, wordt ook in verwezen naar de consensus die onder wetenschappers bestaat over de opwarming van de aarde.

Twijfel zaaien

Vijf jaar eerder hadden Shell-medewerkers al een vertrouwelijk rapport opgesteld waarin ze stellen dat uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en schadelijke gevolgen voor de leefomgeving.

Ondanks de kennis die Shell bezat over de gevaren van het gebruik van fossiele brandstoffen, bleef het miljarden investeren in de vervuilende fossiele brandstoffenindustrie. Ook werkte het bedrijf in de jaren negentig volgens de Correspondent doelbewust mee aan campagnes om twijfel te zaaien over de klimaatwetenschap.

Shell zegt in een reactie dat het klimaatstandpunt van het bedrijf bekend is en dat het "de klimaatuitdaging en de rol die energie speelt in het garanderen van een goede levenskwaliteit erkent." Het bedrijf roept op tot een "effectief beleid om de CO2-uitstoot door bedrijven en consumenten te verlagen" en het benutten van "mogelijkheden zoals belasten van uitstoot en emissiehandel."

(IPS)

Uit interne documenten blijkt dat Shell al ruim dertig jaar weet heeft van de schadelijke gevolgen van gas- en oliewinning voor het milieu en hier in 1991 zelfs een film over maakte. In die film, Climate of Concern, wordt gewaarschuwd wordt voor overstromingen, hongersnood en klimaatvluchtelingen als gevolg van de opwarming van de aarde.In de film die vertoond werd op scholen en universiteiten, wordt ook in verwezen naar de consensus die onder wetenschappers bestaat over de opwarming van de aarde.Vijf jaar eerder hadden Shell-medewerkers al een vertrouwelijk rapport opgesteld waarin ze stellen dat uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en schadelijke gevolgen voor de leefomgeving.Ondanks de kennis die Shell bezat over de gevaren van het gebruik van fossiele brandstoffen, bleef het miljarden investeren in de vervuilende fossiele brandstoffenindustrie. Ook werkte het bedrijf in de jaren negentig volgens de Correspondent doelbewust mee aan campagnes om twijfel te zaaien over de klimaatwetenschap.Shell zegt in een reactie dat het klimaatstandpunt van het bedrijf bekend is en dat het "de klimaatuitdaging en de rol die energie speelt in het garanderen van een goede levenskwaliteit erkent." Het bedrijf roept op tot een "effectief beleid om de CO2-uitstoot door bedrijven en consumenten te verlagen" en het benutten van "mogelijkheden zoals belasten van uitstoot en emissiehandel."(IPS)