Volgens het recente maandrapport van de RVA kwam het aantal zogenaamde 'uitkeringsgerechtigd volledig werklozen' in augustus uit op 367.623. Dat is het hoogste aantal sinds januari 2018. In vergelijking met juli kwamen er ruim 10 procent of 35.000 uitkeringsgerechtigd werklozen bij.

De werkloosheid is al sinds mei aan het stijgen in ons land, en die stijging doet zich voor in alle drie de gewesten en bij alle leeftijdscategorieën. Ruim 26.700 werklozen zijn jonger dan 25 jaar, terwijl het aantal 50-plussers ruim 127.600 bedraagt. Bijna de helft (45 procent) is al minstens twee jaar werkzoekend.

De RVA geeft ook uitkeringen aan werklozen die niet werkzoekend zijn. In augustus waren zij nog met 38.260, of zowat een derde minder dan in augustus vorig jaar. De strengere regelgeving rond bijvoorbeeld het SWT (het vroegere brugpensioen, red.) doet hun aantal gestaag dalen.

De tijdelijke werkloosheid, die in het voorjaar nog piekte als gevolg van de coronapandemie, daalt ook maand na maand. In augustus waren er nog 266.119 personen uit 47.846 verschillende bedrijven die een betaling hebben gekregen voor tijdelijke werkloosheid omwille van de COVID-19-maatregelen. In FTE's gaat het om 86.404 eenheden, waarmee een tijdelijk werkloze gemiddeld voor 8,44 dagen een uitkering heeft ontvangen, aldus de RVA.

Volgens het recente maandrapport van de RVA kwam het aantal zogenaamde 'uitkeringsgerechtigd volledig werklozen' in augustus uit op 367.623. Dat is het hoogste aantal sinds januari 2018. In vergelijking met juli kwamen er ruim 10 procent of 35.000 uitkeringsgerechtigd werklozen bij.De werkloosheid is al sinds mei aan het stijgen in ons land, en die stijging doet zich voor in alle drie de gewesten en bij alle leeftijdscategorieën. Ruim 26.700 werklozen zijn jonger dan 25 jaar, terwijl het aantal 50-plussers ruim 127.600 bedraagt. Bijna de helft (45 procent) is al minstens twee jaar werkzoekend. De RVA geeft ook uitkeringen aan werklozen die niet werkzoekend zijn. In augustus waren zij nog met 38.260, of zowat een derde minder dan in augustus vorig jaar. De strengere regelgeving rond bijvoorbeeld het SWT (het vroegere brugpensioen, red.) doet hun aantal gestaag dalen. De tijdelijke werkloosheid, die in het voorjaar nog piekte als gevolg van de coronapandemie, daalt ook maand na maand. In augustus waren er nog 266.119 personen uit 47.846 verschillende bedrijven die een betaling hebben gekregen voor tijdelijke werkloosheid omwille van de COVID-19-maatregelen. In FTE's gaat het om 86.404 eenheden, waarmee een tijdelijk werkloze gemiddeld voor 8,44 dagen een uitkering heeft ontvangen, aldus de RVA.