In 2008 moesten de meeste ceo's als gevolg van de financiële crisis op hun loon inleveren. Een jaar later blijkt die maatregel volledig te zijn teruggeschroefd. Het gemiddelde jaarsalaris van een ceo van een bedrijf uit de Bel20-index steeg in 2009 met 23,4% naar 2,27 miljoen euro. Bij AB Inbev verdiende Carlos Brito vorig jaar het meest: 7,22 miljoen euro.

'Het geval-Brito geeft een vertekend beeld', zegt Rudi Thomaes (VBO). 'Dat cijfer moet je in een Amerikaans-Braziliaanse context zien, want het is vooral in die landen dat AB Inbev actief is. Het is louter om historische redenen dat het bedrijf in de Euronext Brussel gequoteerd staat.'

'We vellen beter pas een oordeel als we over het volledig cijfermateriaal beschikken',vervolgt Thomaes. 'Met name van de banken hebben we nog geen informatie over de toplonen. Met die cijfers erbij zullen we hoogstwaarschijnlijk geen verhoging zien ten opzichte van 2008. Als je die gezonde redenering maakt, is er geen reden voor al de heisa die nu weer ontstaat.'

Volgens Thomaes zijn het overigens de aandeelhouders die het laatste woord hebben over de lonen van de ceo's. Hoewel hij benadrukt dat excessen uit den boze zijn, vraagt Thomaes ook om begrip. 'Wil je als bedrijf in eerste klasse spelen, dan moet je ook de ceo op dat niveau belonen. Anders trek je zo'n talent niet aan.'

Tanguy Laudelout

In 2008 moesten de meeste ceo's als gevolg van de financiële crisis op hun loon inleveren. Een jaar later blijkt die maatregel volledig te zijn teruggeschroefd. Het gemiddelde jaarsalaris van een ceo van een bedrijf uit de Bel20-index steeg in 2009 met 23,4% naar 2,27 miljoen euro. Bij AB Inbev verdiende Carlos Brito vorig jaar het meest: 7,22 miljoen euro. 'Het geval-Brito geeft een vertekend beeld', zegt Rudi Thomaes (VBO). 'Dat cijfer moet je in een Amerikaans-Braziliaanse context zien, want het is vooral in die landen dat AB Inbev actief is. Het is louter om historische redenen dat het bedrijf in de Euronext Brussel gequoteerd staat.' 'We vellen beter pas een oordeel als we over het volledig cijfermateriaal beschikken',vervolgt Thomaes. 'Met name van de banken hebben we nog geen informatie over de toplonen. Met die cijfers erbij zullen we hoogstwaarschijnlijk geen verhoging zien ten opzichte van 2008. Als je die gezonde redenering maakt, is er geen reden voor al de heisa die nu weer ontstaat.' Volgens Thomaes zijn het overigens de aandeelhouders die het laatste woord hebben over de lonen van de ceo's. Hoewel hij benadrukt dat excessen uit den boze zijn, vraagt Thomaes ook om begrip. 'Wil je als bedrijf in eerste klasse spelen, dan moet je ook de ceo op dat niveau belonen. Anders trek je zo'n talent niet aan.' Tanguy Laudelout