"Ze hebben ons een baby gegeven die niemand wou en we hebben er een aantrekkelijke bruid van gemaakt". Danny Frans en Jacques Straetmans, CEO en CFO van Royal Park Investments, blikken deze week in Trends terug op het avontuur van de bad bank van Fortis.

Wie had 4,5 jaar geleden gedacht dat de bad bank van Fortis geld zou opbrengen en dat de portefeuille 'toxische activa' met winst verkocht zou worden? Zelfs CEO Danny Frans en CFO Jacques Straetmans geven toe dat ze nooit hadden kunnen vermoeden dat ze in zo'n korte tijd zo veel waarde zouden creëren, en meteen ook hun eigen job overbodig maken. Maar daar malen ze niet om.

Opdracht volbracht, dat is het gevoel dat leeft bij de twee bankiers: "Er is geen plaats voor valse bescheidenheid. We've done it".

Het Amerikaanse fonds Lone Star en de Zwitserse bank Crédit Suisse betalen 6,7 miljard euro voor de portefeuille van RPI, wat neerkomt op een intrinsieke waarde van 2,3 miljard euro. Dat bedrag is goed voor een meerwaarde van 600 miljoen euro, te verdelen onder de drie aandeelhouders van RPI: de Belgische staat, de verzekeringsgroep Ageas (het vroegere Fortis Holding) en de bank BNP Paribas Fortis.

Trends gaat deze week samen met het managementteam op zoek naar de succesfactoren van RPI. Dat blijken er in essentie drie te zijn: een efficiënte marktfinanciering gedekt door een doordachte waarborgregeling, een hand picked team van portefeuilleanalisten en thesauriebeheerders, en een geslaagde hedgingstrategie. Door zich in te dekken tegen een rentedaling realiseerde RPI ongeveer 400 miljoen euro winst op renteswaps. Dat droeg in belangrijke mate bij tot de positieve resultaten die de bad bank de voorbije jaren realiseerde.

Het grootste stressmoment in de geschiedenis van RPI situeerde zich eind 2011, toen België onder vuur lag van de financiële markten en de Belgische rente pijlsnel steeg. Ook de financiering van RPI kwam onder zware druk te staan en werd fors duurder. "Er was toen een lichte paniek, maar net dan moet je als management kalm blijven en oplossingen zoeken. De financiering was bij momenten een uitdaging, maar we hebben er ons goed door geworsteld. De looptijden waren sowieso sterk gediversifieerd en vanaf 2012 begonnen we meer financiering op langere termijn aan te trekken."

Lees het volledige verhaal over verleden en toekomst van RPI, de bad bank van Fortis, in Trends van deze week.

"Ze hebben ons een baby gegeven die niemand wou en we hebben er een aantrekkelijke bruid van gemaakt". Danny Frans en Jacques Straetmans, CEO en CFO van Royal Park Investments, blikken deze week in Trends terug op het avontuur van de bad bank van Fortis. Wie had 4,5 jaar geleden gedacht dat de bad bank van Fortis geld zou opbrengen en dat de portefeuille 'toxische activa' met winst verkocht zou worden? Zelfs CEO Danny Frans en CFO Jacques Straetmans geven toe dat ze nooit hadden kunnen vermoeden dat ze in zo'n korte tijd zo veel waarde zouden creëren, en meteen ook hun eigen job overbodig maken. Maar daar malen ze niet om.Opdracht volbracht, dat is het gevoel dat leeft bij de twee bankiers: "Er is geen plaats voor valse bescheidenheid. We've done it". Het Amerikaanse fonds Lone Star en de Zwitserse bank Crédit Suisse betalen 6,7 miljard euro voor de portefeuille van RPI, wat neerkomt op een intrinsieke waarde van 2,3 miljard euro. Dat bedrag is goed voor een meerwaarde van 600 miljoen euro, te verdelen onder de drie aandeelhouders van RPI: de Belgische staat, de verzekeringsgroep Ageas (het vroegere Fortis Holding) en de bank BNP Paribas Fortis. Trends gaat deze week samen met het managementteam op zoek naar de succesfactoren van RPI. Dat blijken er in essentie drie te zijn: een efficiënte marktfinanciering gedekt door een doordachte waarborgregeling, een hand picked team van portefeuilleanalisten en thesauriebeheerders, en een geslaagde hedgingstrategie. Door zich in te dekken tegen een rentedaling realiseerde RPI ongeveer 400 miljoen euro winst op renteswaps. Dat droeg in belangrijke mate bij tot de positieve resultaten die de bad bank de voorbije jaren realiseerde. Het grootste stressmoment in de geschiedenis van RPI situeerde zich eind 2011, toen België onder vuur lag van de financiële markten en de Belgische rente pijlsnel steeg. Ook de financiering van RPI kwam onder zware druk te staan en werd fors duurder. "Er was toen een lichte paniek, maar net dan moet je als management kalm blijven en oplossingen zoeken. De financiering was bij momenten een uitdaging, maar we hebben er ons goed door geworsteld. De looptijden waren sowieso sterk gediversifieerd en vanaf 2012 begonnen we meer financiering op langere termijn aan te trekken." Lees het volledige verhaal over verleden en toekomst van RPI, de bad bank van Fortis, in Trends van deze week.