Tegen 2030 hoopt De Lijn op een stijging van zijn werkingsmiddelen tot 2 miljard euro. Dat is meer dan het dubbele van de 833 miljoen euro die de Vlaamse regering nu besteedt aan de vervoersmaatschappij. Dat ambitieuze groeiperspectief heeft Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, naar voren geschoven als aanbeveling voor de volgende regering. Hij deed dat tijdens de persvoorstelling van het memorandum dat De Lijn naar aanleiding van de verkiezingen in mei presenteerde. De aanbevelingen in het memorandum worden gedragen door de directie en de raad van bestuur, die zoals bekend is politiek divers is samengesteld.
...