Met een zelden gezien 'verslag van niet-bevinding' legt bedrijfsrevisor Dominique Roux van Deloitte een bom onder het voortbestaan van Waegener Group uit Beerse. Waegener vermarkt een behandelingsmethode voor sportletsels en orthopedische trauma's.

Roux heeft op 19 juni aan de aandeelhouders geschreven dat hij "momenteel moeilijkheden ondervindt in het verkrijgen van relevante informatie" die hij nodig heeft om zich een oordeel te vormen over de financiële positie van de onderneming. Roux somt op wat hem zoal aan gegevens ontbreekt: de waardering van het filiaal Waegener R&D dat voor 7,3 miljoen in de boeken staat, de 7,8 miljoen euro aan vorderingen op Waegener R&D in rekening-courant en het opgevraagd en niet-gestort kapitaal van 4 miljoen.

De bedrijfsrevisor heeft de stukken niet kunnen inkijken waarop de rekening-courant is gebaseerd. Hij heeft de notulen van de raad van bestuur niet gezien en evenmin de contracten, de lijst van juridische geschillen, de managementovereenkomsten, de dadingen en de stand van zaken over de intellectuele rechten. Gedelegeerd bestuurder Levi Dewaegenaere bevestigt het bestaan van een verslag van niet-bevinding: "De bedrijfsrevisor beschikte niet tijdig over de nodige stukken. Intussen hebben zij uiteraard alle stukken ontvangen. Wij wachten nu op hun finaal rapport. Ik hoop dat dat klaar is voor de algemene vergadering".

Het gros van de aandelen van Waegener Group zit in drie handen: de familie van oprichter-CEO-voorzitter Levi Dewaegenaere, het Zwitserse vehikel Mountain View Capital AG van chief operating officer Wout Van Loon en van zijn vriend Konrad Lang en tenslotte Hombergh Holdings van de Nederlandse miljonair Hendrik van den Hombergh. Die drie groepen leveren het bestuur. Mediafiguur Jan Leyers, voetbalmakelaar Louis De Vries en topkinesist Pat Viroux behoren tot de kleinere aandeelhouders. Samen met andere minderheidsaandeelhouders hebben ze een kleine 14 procent van het bedrijf.

De redactie kon het verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders inkijken. Die krijgt te horen dat de machines van Waegener in de toekomst via de Zwitserse vennootschap Waegener International worden vermarkt. Daarin participeren Hombergh Holdings, Mountain View Capital en Levi Dewaegenaere rechtstreeks. Dat was "één van de voorwaarden van Hombergh Holdings voor additionele kapitaalverschaffing", leest het verslag.

Juridisch gezien is Waegener International volgens de uiteenzetting van de raad van bestuur onafhankelijk van Waegener Group, maar het is wel de entiteit waarin de omzet zal worden gerealiseerd. De kosten zitten bij het 100 procent-filiaal Waegener Research & Development in Beerse, waar de machines worden ontwikkeld. Waegener R&D had tot 15 maart bescherming tegen zijn schuldeisers onder de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO).

De raad van bestuur zegt dat er geen andere optie was dan deze constructie. Anders was Hombergh Holdings niet met geld over de brug gekomen en dreigde het faillissement.

'Kapitaalinjectie' van 7,4 miljoen

Volgens de documenten zou Hombergh Holdings op basis van dadingen van 7 februari en 16 juni "initieel met een kortlopende lening en later met gefaseerde kapitaalinjecties tot 7,4 miljoen" de vennootschap hebben gered. Deze "kapitaalinjecties" zijn niet in het staatsblad verschenen. Er is ook geen algemene vergadering over geweest. Volgens de documenten bepaalt de dading van 16 juni (drie dagen voor het verslag van niet-bevinding van bedrijfsrevisor Roux) dat "voormelde leningen op 1 juli 2012 worden terugbetaald (streefdatum)".

Dat kan Waegener Group in een lastig parket brengen als de holding de ontwikkelingskosten en de financieringskosten moet dragen, terwijl het niet duidelijk is hoe de omzet vanuit Waegener International terugstroomt naar Waegener Group.

De raad van bestuur onderhandelt momenteel naar eigen zeggen met een aantal "gerenommeerde partijen" om de productie in Beerse uit te besteden.

Een van de juridische problemen voor de kleine aandeelhouders in deze zaak is dat zij wel een aandeelhoudersovereenkomst hebben opgesteld en getekend, maar daar geen kopie van hebben ontvangen, vertelt een van de kleinere aandeelhouders. De algemene vergadering van Waegener Group vindt plaats op dinsdag 5 juli.

B.L.

Met een zelden gezien 'verslag van niet-bevinding' legt bedrijfsrevisor Dominique Roux van Deloitte een bom onder het voortbestaan van Waegener Group uit Beerse. Waegener vermarkt een behandelingsmethode voor sportletsels en orthopedische trauma's. Roux heeft op 19 juni aan de aandeelhouders geschreven dat hij "momenteel moeilijkheden ondervindt in het verkrijgen van relevante informatie" die hij nodig heeft om zich een oordeel te vormen over de financiële positie van de onderneming. Roux somt op wat hem zoal aan gegevens ontbreekt: de waardering van het filiaal Waegener R&D dat voor 7,3 miljoen in de boeken staat, de 7,8 miljoen euro aan vorderingen op Waegener R&D in rekening-courant en het opgevraagd en niet-gestort kapitaal van 4 miljoen.De bedrijfsrevisor heeft de stukken niet kunnen inkijken waarop de rekening-courant is gebaseerd. Hij heeft de notulen van de raad van bestuur niet gezien en evenmin de contracten, de lijst van juridische geschillen, de managementovereenkomsten, de dadingen en de stand van zaken over de intellectuele rechten. Gedelegeerd bestuurder Levi Dewaegenaere bevestigt het bestaan van een verslag van niet-bevinding: "De bedrijfsrevisor beschikte niet tijdig over de nodige stukken. Intussen hebben zij uiteraard alle stukken ontvangen. Wij wachten nu op hun finaal rapport. Ik hoop dat dat klaar is voor de algemene vergadering". Het gros van de aandelen van Waegener Group zit in drie handen: de familie van oprichter-CEO-voorzitter Levi Dewaegenaere, het Zwitserse vehikel Mountain View Capital AG van chief operating officer Wout Van Loon en van zijn vriend Konrad Lang en tenslotte Hombergh Holdings van de Nederlandse miljonair Hendrik van den Hombergh. Die drie groepen leveren het bestuur. Mediafiguur Jan Leyers, voetbalmakelaar Louis De Vries en topkinesist Pat Viroux behoren tot de kleinere aandeelhouders. Samen met andere minderheidsaandeelhouders hebben ze een kleine 14 procent van het bedrijf. De redactie kon het verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders inkijken. Die krijgt te horen dat de machines van Waegener in de toekomst via de Zwitserse vennootschap Waegener International worden vermarkt. Daarin participeren Hombergh Holdings, Mountain View Capital en Levi Dewaegenaere rechtstreeks. Dat was "één van de voorwaarden van Hombergh Holdings voor additionele kapitaalverschaffing", leest het verslag. Juridisch gezien is Waegener International volgens de uiteenzetting van de raad van bestuur onafhankelijk van Waegener Group, maar het is wel de entiteit waarin de omzet zal worden gerealiseerd. De kosten zitten bij het 100 procent-filiaal Waegener Research & Development in Beerse, waar de machines worden ontwikkeld. Waegener R&D had tot 15 maart bescherming tegen zijn schuldeisers onder de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO). De raad van bestuur zegt dat er geen andere optie was dan deze constructie. Anders was Hombergh Holdings niet met geld over de brug gekomen en dreigde het faillissement. 'Kapitaalinjectie' van 7,4 miljoen Volgens de documenten zou Hombergh Holdings op basis van dadingen van 7 februari en 16 juni "initieel met een kortlopende lening en later met gefaseerde kapitaalinjecties tot 7,4 miljoen" de vennootschap hebben gered. Deze "kapitaalinjecties" zijn niet in het staatsblad verschenen. Er is ook geen algemene vergadering over geweest. Volgens de documenten bepaalt de dading van 16 juni (drie dagen voor het verslag van niet-bevinding van bedrijfsrevisor Roux) dat "voormelde leningen op 1 juli 2012 worden terugbetaald (streefdatum)". Dat kan Waegener Group in een lastig parket brengen als de holding de ontwikkelingskosten en de financieringskosten moet dragen, terwijl het niet duidelijk is hoe de omzet vanuit Waegener International terugstroomt naar Waegener Group. De raad van bestuur onderhandelt momenteel naar eigen zeggen met een aantal "gerenommeerde partijen" om de productie in Beerse uit te besteden. Een van de juridische problemen voor de kleine aandeelhouders in deze zaak is dat zij wel een aandeelhoudersovereenkomst hebben opgesteld en getekend, maar daar geen kopie van hebben ontvangen, vertelt een van de kleinere aandeelhouders. De algemene vergadering van Waegener Group vindt plaats op dinsdag 5 juli. B.L.