De onderneming verliest elke maand 2,5 miljoen euro aan liquide middelen. Als die situatie blijft duren, krijgt het bedrijf problemen vanaf begin 2011. "De thesaurie zal leeggelopen zijn en onze mogelijkheden om te lenen zullen beperkt zijn." Dat meldt het beheersverslag bij de jaarrekening 2009. Vrij vertaald: vanaf 2011 heeft Belgocontrol geen geld meer voor de financiering van de dagelijkse operaties, onder meer de betaling van de lonen en van de leveranciers. Bovendien is de kans klein dat de onderneming nog een lening krijgt van de banken.

Belgocontrol benadrukt vooral dat het onvoldoende vergoed wordt voor haar dienstverlening op de Belgische luchthavens, de begeleiding van de vliegtuigen bij het landen en het opstijgen. Belgocontrol eist al jaren van de diverse overheden in dit land een sluitende financiering.

Dit jaar loopt het nog eens 22 miljoen euro mis. In 2009 fietste Belgocontrol al naar een bedrijfsverlies van 4,3 miljoen euro. Maar vooral de liquide middelen zinken pijlsnel. Eind 2008 had Belgocontrol nog zo'n 50 miljoen euro geld in kas. Eind 2009 bleef daarvan een schamele 15 miljoen euro over. In maart 2010 leende het 20 miljoen euro voor de dagelijkse financieringbehoeften.

Nog eens lenen terwijl de centen blijven uitstromen, wordt moeilijk. Daarom waarschuwt de revisor voor een 'faillissement'. Alleen kan dat niet bij Belgocontrol, want de schuldeisers kunnen geen beslag leggen op de goederen van een autonoom overheidsbedrijf. Die dienen voor de verzekering van een openbare dienst, de luchtverkeergeleiding in België.

W.R.

De onderneming verliest elke maand 2,5 miljoen euro aan liquide middelen. Als die situatie blijft duren, krijgt het bedrijf problemen vanaf begin 2011. "De thesaurie zal leeggelopen zijn en onze mogelijkheden om te lenen zullen beperkt zijn." Dat meldt het beheersverslag bij de jaarrekening 2009. Vrij vertaald: vanaf 2011 heeft Belgocontrol geen geld meer voor de financiering van de dagelijkse operaties, onder meer de betaling van de lonen en van de leveranciers. Bovendien is de kans klein dat de onderneming nog een lening krijgt van de banken. Belgocontrol benadrukt vooral dat het onvoldoende vergoed wordt voor haar dienstverlening op de Belgische luchthavens, de begeleiding van de vliegtuigen bij het landen en het opstijgen. Belgocontrol eist al jaren van de diverse overheden in dit land een sluitende financiering. Dit jaar loopt het nog eens 22 miljoen euro mis. In 2009 fietste Belgocontrol al naar een bedrijfsverlies van 4,3 miljoen euro. Maar vooral de liquide middelen zinken pijlsnel. Eind 2008 had Belgocontrol nog zo'n 50 miljoen euro geld in kas. Eind 2009 bleef daarvan een schamele 15 miljoen euro over. In maart 2010 leende het 20 miljoen euro voor de dagelijkse financieringbehoeften. Nog eens lenen terwijl de centen blijven uitstromen, wordt moeilijk. Daarom waarschuwt de revisor voor een 'faillissement'. Alleen kan dat niet bij Belgocontrol, want de schuldeisers kunnen geen beslag leggen op de goederen van een autonoom overheidsbedrijf. Die dienen voor de verzekering van een openbare dienst, de luchtverkeergeleiding in België. W.R.