Met één miljoen ton meer overslag in 2010 overtreft Gent dus het recordjaar 2008 (47 miljoen ton). "Dit overtreft onze stoutste dromen", verklaarde havenschepen Christophe Peeters (Open Vld) in een reactie. De goederenoverslag via de zeevaart kende een groei met 31 procent van 20,8 miljoen ton naar 27,3 miljoen ton. De overslag via de binnenvaart steeg met 25,5 procent van 16,5 miljoen ton naar 20,7 miljoen.

"We willen groeien naar een stabiele 50 miljoen ton, maar elke ton die erbij komt is niet alleen goed voor de cijfers, maar ook voor de toegevoegde waarde en de tewerkstelling," aldus havenschepen Peeters.

Met 3.436 zeeschepen in 2010 zit de haven op hetzelfde niveau van 2008. In vergelijking met 2008 is de brutotonnenmaat van de zeeschepen wel met drie procent toegenomen. Bovendien vervoeren de zeeschepen samen meer goederenvolume dan de vorige jaren het geval was. Volgens de havenschepen kan Gent zich als haven enkel verder ontwikkelen als de nieuwe grotere zeesluis in Terneuzen er in de nabije toekomst komt.

De belangrijkste handelspartner van de Gentse haven blijft Brazilië. Daarna volgt Rusland, dat met de overslag van metaalproducten en steenkool een steeds belangrijker positie inneemt. Zweden handhaaft zijn derde plaats.

Voor de overslag via zeevaart blijft het aandeel van bulk (80 procent) en stukgoed (20 procent) gelijk, maar het aandeel van de vloeibare bulk wordt belangrijker.

Met één miljoen ton meer overslag in 2010 overtreft Gent dus het recordjaar 2008 (47 miljoen ton). "Dit overtreft onze stoutste dromen", verklaarde havenschepen Christophe Peeters (Open Vld) in een reactie. De goederenoverslag via de zeevaart kende een groei met 31 procent van 20,8 miljoen ton naar 27,3 miljoen ton. De overslag via de binnenvaart steeg met 25,5 procent van 16,5 miljoen ton naar 20,7 miljoen. "We willen groeien naar een stabiele 50 miljoen ton, maar elke ton die erbij komt is niet alleen goed voor de cijfers, maar ook voor de toegevoegde waarde en de tewerkstelling," aldus havenschepen Peeters.Met 3.436 zeeschepen in 2010 zit de haven op hetzelfde niveau van 2008. In vergelijking met 2008 is de brutotonnenmaat van de zeeschepen wel met drie procent toegenomen. Bovendien vervoeren de zeeschepen samen meer goederenvolume dan de vorige jaren het geval was. Volgens de havenschepen kan Gent zich als haven enkel verder ontwikkelen als de nieuwe grotere zeesluis in Terneuzen er in de nabije toekomst komt.De belangrijkste handelspartner van de Gentse haven blijft Brazilië. Daarna volgt Rusland, dat met de overslag van metaalproducten en steenkool een steeds belangrijker positie inneemt. Zweden handhaaft zijn derde plaats. Voor de overslag via zeevaart blijft het aandeel van bulk (80 procent) en stukgoed (20 procent) gelijk, maar het aandeel van de vloeibare bulk wordt belangrijker.