Het verzoeksschrift tot het opstellen van een gerechtelijk reorganisatieplan voor moederbedrijf Piocheur werd ingediend enkele dagen nadat de ondernemingsrechtbank de aanvraag voor Mega World onontvankelijk had verklaard. 'Voor Piocheur werden dezelfde voorwaarden opgelegd dan bij Mega World: het verzoekschrift is onontvankelijk en dezelfde twee voorlopige bewindvoerders, Thierry Lammar en Kristin Van Hocht, werden aangesteld', zegt persrechter Frank Vennekens.

Net als bij het verzoekschrift voor Mega World meent de rechtbank dat er onvoldoende correcte cruciale stukken werden gevoegd om een juist financieel beeld van de onderneming te krijgen.

Het herstelplan dat voorlag ging uit van een verdubbeling van de omzet de komende maanden, een plan dat gezien de nieuwe coronalockdown zeer moeilijk uit te voeren zou zijn. De schuldenlast van Mega World zou dus enkel toenemen.

Mega World tekende inmiddels wel beroep aan tegen de beslissing van de ondernemingsrechtbank van 2 november. Die zaak wordt ingeleid op het hof van beroep in Antwerpen op 3 december.

Het verzoeksschrift tot het opstellen van een gerechtelijk reorganisatieplan voor moederbedrijf Piocheur werd ingediend enkele dagen nadat de ondernemingsrechtbank de aanvraag voor Mega World onontvankelijk had verklaard. 'Voor Piocheur werden dezelfde voorwaarden opgelegd dan bij Mega World: het verzoekschrift is onontvankelijk en dezelfde twee voorlopige bewindvoerders, Thierry Lammar en Kristin Van Hocht, werden aangesteld', zegt persrechter Frank Vennekens.Net als bij het verzoekschrift voor Mega World meent de rechtbank dat er onvoldoende correcte cruciale stukken werden gevoegd om een juist financieel beeld van de onderneming te krijgen. Het herstelplan dat voorlag ging uit van een verdubbeling van de omzet de komende maanden, een plan dat gezien de nieuwe coronalockdown zeer moeilijk uit te voeren zou zijn. De schuldenlast van Mega World zou dus enkel toenemen. Mega World tekende inmiddels wel beroep aan tegen de beslissing van de ondernemingsrechtbank van 2 november. Die zaak wordt ingeleid op het hof van beroep in Antwerpen op 3 december.