De werkzaamheidsgraad in de Europese Unie steeg tussen 2017 en 2019 met twee procentpunten, van 72,1 naar 73,9 procent. In België was dat ook het geval (van van 68,5 naar 70,5 procent), maar ons land blijft 24ste op 28 landen. In Vlaanderen steeg de werkzaamheidsgraad meer dan het Europees gemiddelde, met 2,5 procentpunten. In Wallonië gaat het om een stijging met 1,4 procentpunten en in Brussel 0,9 procentpunten. Ondanks de iets grotere groei blijft Vlaanderen in de middenmoot, met plaats 16 op 28.

Verschillen tussen de regio's

Volgens Randstad is het zorgwekkend dat de Belgische regio's verder uit elkaar drijven. Zo is er nu een verschil in werkzaamheidsgraad van 11 procentpunten tussen Vlaanderen (75,5 procent) en Wallonië (64,6 procent) en van 14 procentpunten tussen Vlaanderen en Brussel (61,7 procent).

Mannen en vrouwen

Een belangrijke ontwikkeling in heel Europa is dat vrouwen er meer op vooruitgaan dan mannen, aldus Randstad nog. Daardoor is het verschil in werkzaamheid tussen 2017 en 2019 gedaald van bijna 10 procentpunten naar 8 procentpunten. In 2000 bedroeg het verschil nog 20 procentpunten. De Belgische mannelijke werkzaamheidsgraad steeg tussen 2017 en 2019 met 1,1 procentpunten. Dit ligt iets onder het stijgingspercentage van de EU (1,7 procentpunten). De Belgische vrouwen doen het beter, met een stijging van 2,9 procentpunten, tegenover 1,8 procentpunten in de EU.

Werkloosheid

Op het vlak van werkloosheid doet België het dan weer beter, met een forse daling van de werkloosheidsgraad van 7 naar 5,2 procent in twee jaar tijd. Ons land doet daarmee beter dan EU (van 7,5 naar 6,2 procent). De werkloosheidsgraad daalt in alle regio's, en Vlaanderen staat met 3 procent op de tweede plaats in Europa.

'Een daling van de werkloosheid is uiteraard goed nieuws. Maar als dit niet of niet in voldoende mate gepaard gaat met een stijgende werkzaamheids- en activiteitsgraad vervalt veel van de positieve boodschap', aldus Randstad. De dienstverlener is dan ook tevreden dat zowel Vlaanderen als Wallonië een hogere werkzaamheidsgraad heeft ingeschreven in het regeerakkoord.

De werkzaamheidsgraad in de Europese Unie steeg tussen 2017 en 2019 met twee procentpunten, van 72,1 naar 73,9 procent. In België was dat ook het geval (van van 68,5 naar 70,5 procent), maar ons land blijft 24ste op 28 landen. In Vlaanderen steeg de werkzaamheidsgraad meer dan het Europees gemiddelde, met 2,5 procentpunten. In Wallonië gaat het om een stijging met 1,4 procentpunten en in Brussel 0,9 procentpunten. Ondanks de iets grotere groei blijft Vlaanderen in de middenmoot, met plaats 16 op 28.Volgens Randstad is het zorgwekkend dat de Belgische regio's verder uit elkaar drijven. Zo is er nu een verschil in werkzaamheidsgraad van 11 procentpunten tussen Vlaanderen (75,5 procent) en Wallonië (64,6 procent) en van 14 procentpunten tussen Vlaanderen en Brussel (61,7 procent). Een belangrijke ontwikkeling in heel Europa is dat vrouwen er meer op vooruitgaan dan mannen, aldus Randstad nog. Daardoor is het verschil in werkzaamheid tussen 2017 en 2019 gedaald van bijna 10 procentpunten naar 8 procentpunten. In 2000 bedroeg het verschil nog 20 procentpunten. De Belgische mannelijke werkzaamheidsgraad steeg tussen 2017 en 2019 met 1,1 procentpunten. Dit ligt iets onder het stijgingspercentage van de EU (1,7 procentpunten). De Belgische vrouwen doen het beter, met een stijging van 2,9 procentpunten, tegenover 1,8 procentpunten in de EU.Op het vlak van werkloosheid doet België het dan weer beter, met een forse daling van de werkloosheidsgraad van 7 naar 5,2 procent in twee jaar tijd. Ons land doet daarmee beter dan EU (van 7,5 naar 6,2 procent). De werkloosheidsgraad daalt in alle regio's, en Vlaanderen staat met 3 procent op de tweede plaats in Europa. 'Een daling van de werkloosheid is uiteraard goed nieuws. Maar als dit niet of niet in voldoende mate gepaard gaat met een stijgende werkzaamheids- en activiteitsgraad vervalt veel van de positieve boodschap', aldus Randstad. De dienstverlener is dan ook tevreden dat zowel Vlaanderen als Wallonië een hogere werkzaamheidsgraad heeft ingeschreven in het regeerakkoord.