Gisteren werd bekend dat de auditeur van de Raad van State de redenering van het Europees Hof van Justitie volgt over de Interkabel-Telenet-deal. Die luidt dat de zuivere intercommunales in 2007 ook anderen hadden moeten laten bieden op de 800.000 tv-abonnees van Interkabel - en niet enkel Telenet. Lees meer.

Isabelle Cooreman, die bij het advocatenkantoor Racine & Vergels de praktijkgroep publiek recht leidt, wijst erop dat de Raad van State door de wet van 20 januari 2014 meer greep heeft op de gevolgen van een vernietiging van bestuurlijke beslissingen.

Hoe ver reiken de bevoegdheden van de Raad van State?

Isabelle Cooreman: "De Raad van State is niet bevoegd om het contract tussen Telenet en Interkabel te vernietigen. De Raad kan enkel de aangevochten beslissingen van de raden van bestuur van de intercommunales nietig verklaren. Het gaat dan om hun goedkeuring van de overdracht van de analoge en digitale klantenbasis aan Telenet en van de langetermijnlease van netwerkonderdelen door Telenet. Enkel een burgerlijke rechtbank kan het contract zelf ofwel nietig ofwel onverbindend verklaren, of een verbod opleggen om het contract verder uit te voeren."

Wat kan Belgacom doen op basis van een eventueel arrest van de Raad van State dat de beslissingen van de intercommunales vernietigt?

Isabelle Cooreman: "Eventuele benadeelden van de Interkabel-deal kunnen op basis van dat arrest bij de burgerlijke rechtbanken een schadevergoeding proberen te bekomen of andere maatregelen vragen, zoals het verbod op de verdere uitvoering van het contract, eventueel op straffe van een dwangsom per inbreuk, enzovoort. Als de rechtbank een verbod tot verdere uitvoering op straffe van een dwangsom oplegt, zal men de facto genoodzaakt zijn de overeenkomst ongedaan te maken en eventueel een nieuwe openbare marktbevraging te organiseren.

"Als Belgacom een vergoeding vordert voor de geleden schade, moet het de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen die twee bewijzen. Een nietigverklaring van de aangevochten beslissingen zou gelden als bewijs van fout. Belgacom moet dan wel nog de geleden schade aantonen. Zo zou Belgacom moeten bewijzen dat het een reële kans had op dat contract als de marktbevraging had plaatsgehad. Zo'n bewijs van verlies van kans is niet altijd eenvoudig te leveren."

Met de nieuwe wet van 20 januari 2014 kan de Raad van State greep krijgen op de gevolgen van nietigverklaringen.

Isabelle Cooreman: "Sinds 1 maart kan de Raad van State in zijn arrest verduidelijken welke maatregelen moeten worden genomen om de onwettigheid te verhelpen. Bij niet-nakoming kan hij een dwangsom opleggen. De Raad kan bijvoorbeeld de overheid opleggen om een nieuwe beslissing binnen een bepaalde termijn te nemen. De Raad van State kan nu ook in een tussenarrest opdragen om in principe binnen de drie maanden een vormgebrek in de bestreden beslissing te herstellen of te laten herstellen. De niet-naleving van het beginsel van gelijke behandeling is echter geen louter vormgebrek.

"Telenet zou ook een schadeclaim kunnen indienen tegen de intercommunales als het contract niet verder wordt uitgevoerd. Op hun beurt kunnen de intercommunales zo'n schadeclaim dan weer betwisten omdat de overeenkomst absoluut nietig was door de schending van het principe van gelijke behandeling en van de transparantieverplichting."

Pyrrusoverwinning

Advocaat Frank Judo, partner bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, vermoedt dat het erg moeilijk wordt om af te dwingen dat de overeenkomst tussen Interkabel en Telenet teniet wordt gedaan. "Het risico bestaat dat dit een pyrrusoverwinning wordt voor Belgacom. Niet omdat er geen argumenten zijn, maar omdat er geen onmiddellijke middelen zijn om een van de partijen te dwingen de overeenkomst te beëindigen. Eventueel kan een schadevergoeding worden opgelegd aan de publieke partijen die de toestand laten voortbestaan. Maar mocht de Raad van State de beslissingen van de intercommunales vernietigen, dan nog verdwijnt de overeenkomst niet automatisch uit het rechtsverkeer. In het eerste jaar rechten leer je al dat gelijk hebben en gelijk krijgen twee verschillende dingen zijn.

Gisteren werd bekend dat de auditeur van de Raad van State de redenering van het Europees Hof van Justitie volgt over de Interkabel-Telenet-deal. Die luidt dat de zuivere intercommunales in 2007 ook anderen hadden moeten laten bieden op de 800.000 tv-abonnees van Interkabel - en niet enkel Telenet. Lees meer. Isabelle Cooreman, die bij het advocatenkantoor Racine & Vergels de praktijkgroep publiek recht leidt, wijst erop dat de Raad van State door de wet van 20 januari 2014 meer greep heeft op de gevolgen van een vernietiging van bestuurlijke beslissingen. Hoe ver reiken de bevoegdheden van de Raad van State?Isabelle Cooreman: "De Raad van State is niet bevoegd om het contract tussen Telenet en Interkabel te vernietigen. De Raad kan enkel de aangevochten beslissingen van de raden van bestuur van de intercommunales nietig verklaren. Het gaat dan om hun goedkeuring van de overdracht van de analoge en digitale klantenbasis aan Telenet en van de langetermijnlease van netwerkonderdelen door Telenet. Enkel een burgerlijke rechtbank kan het contract zelf ofwel nietig ofwel onverbindend verklaren, of een verbod opleggen om het contract verder uit te voeren."Wat kan Belgacom doen op basis van een eventueel arrest van de Raad van State dat de beslissingen van de intercommunales vernietigt? Isabelle Cooreman: "Eventuele benadeelden van de Interkabel-deal kunnen op basis van dat arrest bij de burgerlijke rechtbanken een schadevergoeding proberen te bekomen of andere maatregelen vragen, zoals het verbod op de verdere uitvoering van het contract, eventueel op straffe van een dwangsom per inbreuk, enzovoort. Als de rechtbank een verbod tot verdere uitvoering op straffe van een dwangsom oplegt, zal men de facto genoodzaakt zijn de overeenkomst ongedaan te maken en eventueel een nieuwe openbare marktbevraging te organiseren."Als Belgacom een vergoeding vordert voor de geleden schade, moet het de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen die twee bewijzen. Een nietigverklaring van de aangevochten beslissingen zou gelden als bewijs van fout. Belgacom moet dan wel nog de geleden schade aantonen. Zo zou Belgacom moeten bewijzen dat het een reële kans had op dat contract als de marktbevraging had plaatsgehad. Zo'n bewijs van verlies van kans is niet altijd eenvoudig te leveren."Met de nieuwe wet van 20 januari 2014 kan de Raad van State greep krijgen op de gevolgen van nietigverklaringen. Isabelle Cooreman: "Sinds 1 maart kan de Raad van State in zijn arrest verduidelijken welke maatregelen moeten worden genomen om de onwettigheid te verhelpen. Bij niet-nakoming kan hij een dwangsom opleggen. De Raad kan bijvoorbeeld de overheid opleggen om een nieuwe beslissing binnen een bepaalde termijn te nemen. De Raad van State kan nu ook in een tussenarrest opdragen om in principe binnen de drie maanden een vormgebrek in de bestreden beslissing te herstellen of te laten herstellen. De niet-naleving van het beginsel van gelijke behandeling is echter geen louter vormgebrek."Telenet zou ook een schadeclaim kunnen indienen tegen de intercommunales als het contract niet verder wordt uitgevoerd. Op hun beurt kunnen de intercommunales zo'n schadeclaim dan weer betwisten omdat de overeenkomst absoluut nietig was door de schending van het principe van gelijke behandeling en van de transparantieverplichting."PyrrusoverwinningAdvocaat Frank Judo, partner bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, vermoedt dat het erg moeilijk wordt om af te dwingen dat de overeenkomst tussen Interkabel en Telenet teniet wordt gedaan. "Het risico bestaat dat dit een pyrrusoverwinning wordt voor Belgacom. Niet omdat er geen argumenten zijn, maar omdat er geen onmiddellijke middelen zijn om een van de partijen te dwingen de overeenkomst te beëindigen. Eventueel kan een schadevergoeding worden opgelegd aan de publieke partijen die de toestand laten voortbestaan. Maar mocht de Raad van State de beslissingen van de intercommunales vernietigen, dan nog verdwijnt de overeenkomst niet automatisch uit het rechtsverkeer. In het eerste jaar rechten leer je al dat gelijk hebben en gelijk krijgen twee verschillende dingen zijn.