De bijzondere raad van bestuur kwam er om de gevolgen van het huidige sociaal klimaat binnen de onderneming te bespreken. De Belgische luchtverkeersleiders voeren al meer dan een maand actie. Vorige vrijdag legde een rechter hen nog op om de luchtverkeersleiding tot maandag te garanderen, ook 's nachts, op straffe van een boete van 250.000 euro per uur onderbreking.

Een van de punten die besproken werden op de bijzondere raad van bestuur waren de operationele belangen van de klanten. 'De raad van bestuur is zich ten zeerste bewust van de cruciale rol van skeyes in de aaneenschakeling van activiteiten op de verschillende luchthavens. De raad heeft nogmaals benadrukt dat alles in het werk moet gesteld worden om de operaties ten allen tijde te laten doorgaan en een optimale dienstverlening aan de klanten te verzekeren', klinkt het in een persbericht.

Daarnaast werd er een stand van zaken gegeven over het sociaal overleg. 'De raad ondersteunt het management in zijn initiatieven om samen met de bemiddelaars tot een akkoord te komen met de vakbonden, zodat de sereniteit in het bedrijf kan terugkeren en skeyes opnieuw de hoogstaande kwalitatieve dienstverlening kan leveren zoals ze dat altijd al gedaan heeft', klinkt het daarover.

Over de gesprekken zelf wordt niet uitgeweid in het persbericht, 'in het belang van het bemiddelingsproces'. De cijfers uit het veiligheidsrapport van de eerste drie maanden van 2019 tot slot, die maandagavond ook werden voorgesteld, zouden in de lijn liggen van die van de voorgaande jaren.

De bijzondere raad van bestuur kwam er om de gevolgen van het huidige sociaal klimaat binnen de onderneming te bespreken. De Belgische luchtverkeersleiders voeren al meer dan een maand actie. Vorige vrijdag legde een rechter hen nog op om de luchtverkeersleiding tot maandag te garanderen, ook 's nachts, op straffe van een boete van 250.000 euro per uur onderbreking. Een van de punten die besproken werden op de bijzondere raad van bestuur waren de operationele belangen van de klanten. 'De raad van bestuur is zich ten zeerste bewust van de cruciale rol van skeyes in de aaneenschakeling van activiteiten op de verschillende luchthavens. De raad heeft nogmaals benadrukt dat alles in het werk moet gesteld worden om de operaties ten allen tijde te laten doorgaan en een optimale dienstverlening aan de klanten te verzekeren', klinkt het in een persbericht. Daarnaast werd er een stand van zaken gegeven over het sociaal overleg. 'De raad ondersteunt het management in zijn initiatieven om samen met de bemiddelaars tot een akkoord te komen met de vakbonden, zodat de sereniteit in het bedrijf kan terugkeren en skeyes opnieuw de hoogstaande kwalitatieve dienstverlening kan leveren zoals ze dat altijd al gedaan heeft', klinkt het daarover. Over de gesprekken zelf wordt niet uitgeweid in het persbericht, 'in het belang van het bemiddelingsproces'. De cijfers uit het veiligheidsrapport van de eerste drie maanden van 2019 tot slot, die maandagavond ook werden voorgesteld, zouden in de lijn liggen van die van de voorgaande jaren.