"De belastingbetaler draait op dit moment niet op voor Optima", zo heeft curator Hans De Meyer dinsdagmorgen gezegd op een persconferentie over het faillissementsdossier. Afgelopen weekend zei de gewezen topman Jeroen Piqueur in de Zevende Dag nog dat de het faillissement de belastingbetaler zeker nog geld zou kosten. Maar die bewering wordt nu weerlegt door De Meyer: "We hebben 100 procent zekerheid dat het sociaal passief (het personeel) volledig gedekt is en het Garantiefonds zal volledig of bijna volledig voldaan worden."

Optima Bank had de boeken neergelegd bij de Gentse rechtbank van koophandel, nadat een doorstartscenario uitgesloten was. De rechtbank van koophandel had na advies van de Nationale Bank de faillissementsvoorwaarden gecontroleerd en had het faillissement op 15 juni uitgesproken. Dinsdag behandelde de rechtbank het eerste proces-verbaal van nazicht schuldvorderingen en kreeg het een overzicht van de schuldeisers.

Put van 115 miljoen euro

Het sociaal passief bedraagt 40 miljoen euro en het gewoon passief 74 miljoen. "Samen een bedrag van ongeveer 115 miljoen. Er zitten wel dubbeltellingen in omdat vorderingen ook ingediend zijn bij het Garantiefonds. Niet alle vorderingen zijn al ingediend", zei curator De Meyer eerder tijdens het proces-verbaal van verificatie schuldvorderingen.

Het personeel zal volledig terugbetaald worden, stellen de curatoren. "Het gaat om alle nettolonen, RSZ en bedrijfsvoorheffingen en de tussenkomst van het fonds sluiting ondernemingen. We vermoeden dat het binnen ongeveer anderhalf jaar zal worden terugbetaald. Het Garantiefonds zal volledig of bijna volledig voldaan worden. Wat activa betreft, hebben we 57 miljoen euro die ons niet meer kan ontsnappen." Er staat 39 miljoen euro op de faillissementsrekening en er is 18 miljoen aan effecten.

Piqueur betwist garantiestelling

Piqueur betwist bovendien de garantiestelling van 20 miljoen euro uit zijn persoonlijk vermogen die hij eerder deed aan Optima Bank. De rechtbank zal moeten oordelen, maar "als we de procedure zouden winnen, is het de vraag of we het geld van Piqueur kunnen terugkrijgen", zei De Meyer.

De curatoren hadden eerder al bewarend beslag laten leggen op goederen van Piqueur, maar hij tekende verzet aan bij de beslagrechter. Piqueur betwist nu ook de garantie van 20 miljoen euro, hoewel uit zijn vermogensstaat blijkt dat hij over meer dan voldoende middelen beschikt. "We zien het ping-pongspel tussen Piqueur en de Nationale Bank over de verantwoordelijkheid van het faillissement, dat nu definitief is, maar we gaan geen uitspraken doen over eventuele politieke verantwoordelijkheden", zei De Meyer.

De curatoren laten een beperkte audit uitvoeren, voor de periode vanaf de fusie met Ethias Bank in 2011, van alle belangrijke financiële transacties van Optima Bank. Het gerechtelijk onderzoek loopt intussen en er werden diverse onderzoeksdaden verricht. Het parket heeft al 150 klantendossiers in beslag genomen.

(Belga/NS)

"De belastingbetaler draait op dit moment niet op voor Optima", zo heeft curator Hans De Meyer dinsdagmorgen gezegd op een persconferentie over het faillissementsdossier. Afgelopen weekend zei de gewezen topman Jeroen Piqueur in de Zevende Dag nog dat de het faillissement de belastingbetaler zeker nog geld zou kosten. Maar die bewering wordt nu weerlegt door De Meyer: "We hebben 100 procent zekerheid dat het sociaal passief (het personeel) volledig gedekt is en het Garantiefonds zal volledig of bijna volledig voldaan worden." Optima Bank had de boeken neergelegd bij de Gentse rechtbank van koophandel, nadat een doorstartscenario uitgesloten was. De rechtbank van koophandel had na advies van de Nationale Bank de faillissementsvoorwaarden gecontroleerd en had het faillissement op 15 juni uitgesproken. Dinsdag behandelde de rechtbank het eerste proces-verbaal van nazicht schuldvorderingen en kreeg het een overzicht van de schuldeisers.Het sociaal passief bedraagt 40 miljoen euro en het gewoon passief 74 miljoen. "Samen een bedrag van ongeveer 115 miljoen. Er zitten wel dubbeltellingen in omdat vorderingen ook ingediend zijn bij het Garantiefonds. Niet alle vorderingen zijn al ingediend", zei curator De Meyer eerder tijdens het proces-verbaal van verificatie schuldvorderingen.Het personeel zal volledig terugbetaald worden, stellen de curatoren. "Het gaat om alle nettolonen, RSZ en bedrijfsvoorheffingen en de tussenkomst van het fonds sluiting ondernemingen. We vermoeden dat het binnen ongeveer anderhalf jaar zal worden terugbetaald. Het Garantiefonds zal volledig of bijna volledig voldaan worden. Wat activa betreft, hebben we 57 miljoen euro die ons niet meer kan ontsnappen." Er staat 39 miljoen euro op de faillissementsrekening en er is 18 miljoen aan effecten. Piqueur betwist bovendien de garantiestelling van 20 miljoen euro uit zijn persoonlijk vermogen die hij eerder deed aan Optima Bank. De rechtbank zal moeten oordelen, maar "als we de procedure zouden winnen, is het de vraag of we het geld van Piqueur kunnen terugkrijgen", zei De Meyer. De curatoren hadden eerder al bewarend beslag laten leggen op goederen van Piqueur, maar hij tekende verzet aan bij de beslagrechter. Piqueur betwist nu ook de garantie van 20 miljoen euro, hoewel uit zijn vermogensstaat blijkt dat hij over meer dan voldoende middelen beschikt. "We zien het ping-pongspel tussen Piqueur en de Nationale Bank over de verantwoordelijkheid van het faillissement, dat nu definitief is, maar we gaan geen uitspraken doen over eventuele politieke verantwoordelijkheden", zei De Meyer. De curatoren laten een beperkte audit uitvoeren, voor de periode vanaf de fusie met Ethias Bank in 2011, van alle belangrijke financiële transacties van Optima Bank. Het gerechtelijk onderzoek loopt intussen en er werden diverse onderzoeksdaden verricht. Het parket heeft al 150 klantendossiers in beslag genomen.(Belga/NS)