Dinsdag moet het parket nog een aantal nieuwe documenten neerleggen, waaronder verklaringen van een voormalig zelfstandig Citibank-agent uit Bouges die de bank in diskrediet zouden brengen.

Die Citibank-agent heeft einde maart de toezichthouder CBFA en de FOD Economie aangeschreven om zijn beklag te doen over de handelswijze van de bank in verband met de beleggingsproducten van Lehmann Brothers. Hij zou daarbij een aantal interne documenten van Citibank, waaronder e-mailberichten, bezorgd hebben aan de overheid.

Het Brusselse parket heeft de man intussen laten verhoren, en heeft daarbij een vertaling bevolen van de documenten. Het proces-verbaal van dat verhoor en de documenten van de man zullen dinsdag 13 april aan het dossier worden toegevoegd, tot groot ongenoegen van de verdediging. De verdediging heeft het over een onprofessionele houding van het openbaar ministerie, dat op het laatste moment met nieuwe stukken komt aandragen. De verdediging hekelt bovendien het feit dat het strafdossier op een ondoorzichtige manier is opgebouwd.

Op donderdag en vrijdag wordt het verhoor van de drie verdachten gepland, en vanaf maandag 19 april ondervraagt de rechtbank drie getuigen. Het openbaar ministerie zou vanaf 26 april aan zijn vordering beginnen.

4.059 klanten aanvaarden dading

Volgens de verdediging van Citibank hebben 4.059 van de 4.144 Citibank-klanten die zware verliezen hadden geleden op hun investeringen in producten van Lehmann Brothers, de dading aanvaard die Citibank hen had voorgesteld. Daarmee konden ze onmiddellijk minstens 65 procent van het geïnvesteerde kapitaal terugkrijgen. Slechts 85 klanten hebben de dading niet aanvaard.

Twee derden van de klanten die de dading aanvaard hebben, zijn bovendien klant gebleven bij Citibank en hebben zelfs een rekening geopend die minstens drie jaar loopt, voegden de advocaten van Citibank eraan toe.

De 85 klanten die de dading niet aanvaard hebben, blijven burgerlijke partij. Aangezien een aantal van hen zich verenigd hebben, blijven er slechts 57 burgerlijke partijen over. Die zullen vermoedelijk pas eind april, begin mei aan het woord komen.

Dinsdag moet het parket nog een aantal nieuwe documenten neerleggen, waaronder verklaringen van een voormalig zelfstandig Citibank-agent uit Bouges die de bank in diskrediet zouden brengen. Die Citibank-agent heeft einde maart de toezichthouder CBFA en de FOD Economie aangeschreven om zijn beklag te doen over de handelswijze van de bank in verband met de beleggingsproducten van Lehmann Brothers. Hij zou daarbij een aantal interne documenten van Citibank, waaronder e-mailberichten, bezorgd hebben aan de overheid. Het Brusselse parket heeft de man intussen laten verhoren, en heeft daarbij een vertaling bevolen van de documenten. Het proces-verbaal van dat verhoor en de documenten van de man zullen dinsdag 13 april aan het dossier worden toegevoegd, tot groot ongenoegen van de verdediging. De verdediging heeft het over een onprofessionele houding van het openbaar ministerie, dat op het laatste moment met nieuwe stukken komt aandragen. De verdediging hekelt bovendien het feit dat het strafdossier op een ondoorzichtige manier is opgebouwd. Op donderdag en vrijdag wordt het verhoor van de drie verdachten gepland, en vanaf maandag 19 april ondervraagt de rechtbank drie getuigen. Het openbaar ministerie zou vanaf 26 april aan zijn vordering beginnen.4.059 klanten aanvaarden dading Volgens de verdediging van Citibank hebben 4.059 van de 4.144 Citibank-klanten die zware verliezen hadden geleden op hun investeringen in producten van Lehmann Brothers, de dading aanvaard die Citibank hen had voorgesteld. Daarmee konden ze onmiddellijk minstens 65 procent van het geïnvesteerde kapitaal terugkrijgen. Slechts 85 klanten hebben de dading niet aanvaard.Twee derden van de klanten die de dading aanvaard hebben, zijn bovendien klant gebleven bij Citibank en hebben zelfs een rekening geopend die minstens drie jaar loopt, voegden de advocaten van Citibank eraan toe. De 85 klanten die de dading niet aanvaard hebben, blijven burgerlijke partij. Aangezien een aantal van hen zich verenigd hebben, blijven er slechts 57 burgerlijke partijen over. Die zullen vermoedelijk pas eind april, begin mei aan het woord komen.