Postbedrijf bpost betreurt de beslissing van regulator BIPT om de prijsverhoging te weigeren die bpost dit jaar wilde invoeren voor de producten voor particulieren en kleine professionelen, het zogenaamde 'kleingebruikerspakket'.

De beslissing is volgens bpost in strijd met de Belgische en Europese wetgeving. Het postbedrijf bestudeert de beslissing in detail en zal dan ook 'alle mogelijke juridische stappen nemen om ze aan te vechten', klinkt het donderdag in een reactie. De tarieven voor postzegels blijven dit jaar ongewijzigd.

Concreet gaat het om de binnenlandse prioritaire en niet-prioritaire zendingen, de prioritaire of niet-prioritaire uitgaande grensoverschrijdende post, de binnenlandse en uitgaande grensoverschrijdende postpakketten, de binnenlandse en uitgaande grensoverschrijdende aangetekende zendingen, en zendingen met aangegeven waarde.

'Winstmarge wordt ruimschoots overschreden'

Volgens het BIPT maken de tarieven die bpost voorstelde een winstmarge mogelijk die, bovenop de dekking van de kosten, de redelijke winst van 15 procent 'ruimschoots overschrijdt'. Daar komt volgens de regulator bij dat het gaat om een markt waar niet voldoende concurrentie heerst en waarop een strikte tariefregulering wordt toegepast voor de producten van de universele dienst, in het bijzonder voor het kleingebruikerspakket. "Ook al nemen de door bpost voor 2017 voorgestelde verhogingen van de volle tarieven de principes van betaalbaarheid, transparantie en non-discriminatie in acht, ze komen het principe van kostenoriëntering niet na", aldus het BIPT.

'Prijsverhoging redelijk'

Bpost van zijn kant laat weten overtuigd te zijn dat de voorgestelde prijsverhoging 'juridisch en economisch gerechtvaardigd' is. "De voorgestelde prijsverhoging voor de postzegels is redelijk, onder meer rekening houdend met de inflatie en de verwachte verdere daling van de briefvolumes. Verder blijft deze prijsverhoging, zoals de voorbije jaren, ver beneden het maximum toegestaan door de wettelijke 'price cap' formule die de betaalbaarheid toetst", luidt het.

De tarieven in België en de voorgestelde prijsverhoging liggen volgens het postbedrijf bovendien onder het Europese gemiddelde. In de voorbije tien jaar werd de postzegelprijs ook minder verhoogd dan in andere Europese landen.

Het principe van kostenoriëntering wordt volgens bpost door het BIPT ook 'voor het eerst en op abrupte wijze gedefinieerd, weliswaar zonder een grondige impactanalyse uit te voeren'. Bpost verhoogde op 1 januari 2017 enkele tarieven: voor administratieve briefwisseling, geadresseerde reclamezendingen, grote volumes zendingen, ongeadresseerde zendingen en pers. Gemiddeld stegen die prijzen volgens bpost met 1,5 procent. De prijs van de gewone postzegels bleef toen onveranderd in afwachting van een beslissing van het BIPT, die uiteindelijk dus een negatief oordeel werd.

Postbedrijf bpost betreurt de beslissing van regulator BIPT om de prijsverhoging te weigeren die bpost dit jaar wilde invoeren voor de producten voor particulieren en kleine professionelen, het zogenaamde 'kleingebruikerspakket'. De beslissing is volgens bpost in strijd met de Belgische en Europese wetgeving. Het postbedrijf bestudeert de beslissing in detail en zal dan ook 'alle mogelijke juridische stappen nemen om ze aan te vechten', klinkt het donderdag in een reactie. De tarieven voor postzegels blijven dit jaar ongewijzigd. Concreet gaat het om de binnenlandse prioritaire en niet-prioritaire zendingen, de prioritaire of niet-prioritaire uitgaande grensoverschrijdende post, de binnenlandse en uitgaande grensoverschrijdende postpakketten, de binnenlandse en uitgaande grensoverschrijdende aangetekende zendingen, en zendingen met aangegeven waarde. Volgens het BIPT maken de tarieven die bpost voorstelde een winstmarge mogelijk die, bovenop de dekking van de kosten, de redelijke winst van 15 procent 'ruimschoots overschrijdt'. Daar komt volgens de regulator bij dat het gaat om een markt waar niet voldoende concurrentie heerst en waarop een strikte tariefregulering wordt toegepast voor de producten van de universele dienst, in het bijzonder voor het kleingebruikerspakket. "Ook al nemen de door bpost voor 2017 voorgestelde verhogingen van de volle tarieven de principes van betaalbaarheid, transparantie en non-discriminatie in acht, ze komen het principe van kostenoriëntering niet na", aldus het BIPT.Bpost van zijn kant laat weten overtuigd te zijn dat de voorgestelde prijsverhoging 'juridisch en economisch gerechtvaardigd' is. "De voorgestelde prijsverhoging voor de postzegels is redelijk, onder meer rekening houdend met de inflatie en de verwachte verdere daling van de briefvolumes. Verder blijft deze prijsverhoging, zoals de voorbije jaren, ver beneden het maximum toegestaan door de wettelijke 'price cap' formule die de betaalbaarheid toetst", luidt het. De tarieven in België en de voorgestelde prijsverhoging liggen volgens het postbedrijf bovendien onder het Europese gemiddelde. In de voorbije tien jaar werd de postzegelprijs ook minder verhoogd dan in andere Europese landen. Het principe van kostenoriëntering wordt volgens bpost door het BIPT ook 'voor het eerst en op abrupte wijze gedefinieerd, weliswaar zonder een grondige impactanalyse uit te voeren'. Bpost verhoogde op 1 januari 2017 enkele tarieven: voor administratieve briefwisseling, geadresseerde reclamezendingen, grote volumes zendingen, ongeadresseerde zendingen en pers. Gemiddeld stegen die prijzen volgens bpost met 1,5 procent. De prijs van de gewone postzegels bleef toen onveranderd in afwachting van een beslissing van het BIPT, die uiteindelijk dus een negatief oordeel werd.