De milieuvergunning voor Plopsaland dateert al van 1996, toen het park nog Meli heette. Zoals de meeste milieuvergunningen verstrijkt een dergelijke vergunnign na twintig jaar, wat concreet betekent dat er op 18 juli van dit jaar een nieuwe vergunning klaar moest liggen. Maar dat is vandaag dus niet het geval.

CEO Steve Van den Kerkhof, die naar verluidt 'slapeloze nachten' achter de rug heeft, wijst daarvoor naar het bedrijf dat Plopsaland al 2,5 jaar geleden inschakelde om de verlenging te regelen. Een jaar geleden had dat West-Vlaamse bedrijf, dat met erkende experts werkt, een Milieueffectenrapport (MER) moeten indienen. Tot groot ongenoegen van de CEO is dat evenwel niet gebeurd.

In principe moet het park dicht

"De overheid zal moeten uitmaken of het aan de complexiteit van het dossier lag of dat het bedrijf slecht gewerkt heeft", aldus Van den Kerkhof. Plopsaland bekijkt nog of ze juridische stappen zal zetten. Wellicht zal het park pas tegen oktober of november in regel zijn. Maar ondertussen zit Plopsaland dus in moelijk vaarwater. In principe moet het park dicht, maar Van den Kerkhof wil 'handelen als een goede huisvader'. "Dat wil zeggen dat we zullen blijven exploiteren zoals voorheen en rekening houden met de belangrijke tewerkstelling in het park", aldus de CEO.

Plopsaland blijft volgens de CEO ook inspanningen leveren om de hinder voor de omwonenden in te perken. Zo zijn onlangs vuilnisbakken geplaatst op het traject tussen het NMBS-station en het park, omdat enkele omwonenden vuilnis in hun tuin kregen.

Bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie luidt het dat een proces-verbaal zal worden opgesteld om vast te stellen dat er geen milieuvergunning meer is. Vervolgens kunnen maatregelen volgen, die kunnen gaan tot een sluiting van het park. "Maar men hoeft niet naar de zwaarste sanctie te grijpen", zegt woordvoerster Brigitte Borgmans. Als er geen gevaar is voor het leefmilieu, zal men met andere woorden niet meteen tot een sluiting overgaan. Het Departement erkent dat Plopsaland maatregelen heeft genomen. (Belga/BO)

De milieuvergunning voor Plopsaland dateert al van 1996, toen het park nog Meli heette. Zoals de meeste milieuvergunningen verstrijkt een dergelijke vergunnign na twintig jaar, wat concreet betekent dat er op 18 juli van dit jaar een nieuwe vergunning klaar moest liggen. Maar dat is vandaag dus niet het geval. CEO Steve Van den Kerkhof, die naar verluidt 'slapeloze nachten' achter de rug heeft, wijst daarvoor naar het bedrijf dat Plopsaland al 2,5 jaar geleden inschakelde om de verlenging te regelen. Een jaar geleden had dat West-Vlaamse bedrijf, dat met erkende experts werkt, een Milieueffectenrapport (MER) moeten indienen. Tot groot ongenoegen van de CEO is dat evenwel niet gebeurd. "De overheid zal moeten uitmaken of het aan de complexiteit van het dossier lag of dat het bedrijf slecht gewerkt heeft", aldus Van den Kerkhof. Plopsaland bekijkt nog of ze juridische stappen zal zetten. Wellicht zal het park pas tegen oktober of november in regel zijn. Maar ondertussen zit Plopsaland dus in moelijk vaarwater. In principe moet het park dicht, maar Van den Kerkhof wil 'handelen als een goede huisvader'. "Dat wil zeggen dat we zullen blijven exploiteren zoals voorheen en rekening houden met de belangrijke tewerkstelling in het park", aldus de CEO. Plopsaland blijft volgens de CEO ook inspanningen leveren om de hinder voor de omwonenden in te perken. Zo zijn onlangs vuilnisbakken geplaatst op het traject tussen het NMBS-station en het park, omdat enkele omwonenden vuilnis in hun tuin kregen. Bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie luidt het dat een proces-verbaal zal worden opgesteld om vast te stellen dat er geen milieuvergunning meer is. Vervolgens kunnen maatregelen volgen, die kunnen gaan tot een sluiting van het park. "Maar men hoeft niet naar de zwaarste sanctie te grijpen", zegt woordvoerster Brigitte Borgmans. Als er geen gevaar is voor het leefmilieu, zal men met andere woorden niet meteen tot een sluiting overgaan. Het Departement erkent dat Plopsaland maatregelen heeft genomen. (Belga/BO)