Het Planbureau verwacht dat De Vlaamse economie dit jaar met met 11,1 procent krimpt. Dat is meer dan in Wallonië, Brussel en heel België.

Voor de Belgische economie wordt evenwel nog altijd de grootste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog voorspeld: -10,5 procent. In Vlaanderen zou de daling van het bruto binnenlands product (bbp) echter nog groter zijn (-11,1 procent), terwijl de recessie in Wallonië (-10,3 procent) en Brussel (-9,3 procent) iets minder diep zou snijden.

Maar de sectoren en gewesten die dit jaar het zwaarst getroffen worden, zouden in 2021 en 2022 ook het sterkste herstel kennen. Het Vlaamse bbp zou dan groeien met respectievelijk 8,6 en 3,6 procent, aldus het Planbureau, het Waalse bbp met 8,0 en 3,2 procent en het Brusselse bbp met 7,2 en 2,6 procent.

In de periode 2023-2025 zou de economische groei terugvallen tot een meer normaal niveau, maar ook dan zou ze groter zijn in Vlaanderen (gemiddeld 1,5 procent) dan in Wallonië (1,1 procent) en Brussel (0,9 procent). 'De economische activiteit blijft in de drie gewesten evenwel onder het niveau dat zonder de pandemie mogelijk was geweest', aldus het Planbureau.

Werkloosheid

Een gelijkaardig verhaal is er voor de werkloosheidsgraad. Die zal eerst fors stijgen, maar neemt darna af. Maar in 2025 de werkloosheidssgraad in Vlaanderen nog altijd hoger liggen dan in 2019. Zo zouden er in 2020 en 2021 101.000 werklozen bijkomen in Vlaanderen. Daardoor neemt de werkloosheidsgraad toe van 5,9 procent in 2019 tot 8,9 in 2021. In 2025 zou de werkloosheidsgraad weer gedaald zijn tot 6,4 procent.

Het Planbureau herhaalt vrijdag dat de budgettaire impact van de coronacrisis veel zwaarder zal uitvallen voor de federale overheid dan voor de gewesten en gemeenschappen.

De 'Regionale economische vooruitzichten 2020-2025' zijn opgemaakt door het Planbureau, samen met Statistiek Vlaanderen, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en het Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). Zij benadrukken dat er nog veel onzekerheden zijn over hoe de coronapandemie zal evolueren. De voorspellingen houden bijvoorbeeld geen rekening met een eventuele tweede golf.

Het Planbureau verwacht dat De Vlaamse economie dit jaar met met 11,1 procent krimpt. Dat is meer dan in Wallonië, Brussel en heel België.Voor de Belgische economie wordt evenwel nog altijd de grootste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog voorspeld: -10,5 procent. In Vlaanderen zou de daling van het bruto binnenlands product (bbp) echter nog groter zijn (-11,1 procent), terwijl de recessie in Wallonië (-10,3 procent) en Brussel (-9,3 procent) iets minder diep zou snijden.Maar de sectoren en gewesten die dit jaar het zwaarst getroffen worden, zouden in 2021 en 2022 ook het sterkste herstel kennen. Het Vlaamse bbp zou dan groeien met respectievelijk 8,6 en 3,6 procent, aldus het Planbureau, het Waalse bbp met 8,0 en 3,2 procent en het Brusselse bbp met 7,2 en 2,6 procent. In de periode 2023-2025 zou de economische groei terugvallen tot een meer normaal niveau, maar ook dan zou ze groter zijn in Vlaanderen (gemiddeld 1,5 procent) dan in Wallonië (1,1 procent) en Brussel (0,9 procent). 'De economische activiteit blijft in de drie gewesten evenwel onder het niveau dat zonder de pandemie mogelijk was geweest', aldus het Planbureau. Een gelijkaardig verhaal is er voor de werkloosheidsgraad. Die zal eerst fors stijgen, maar neemt darna af. Maar in 2025 de werkloosheidssgraad in Vlaanderen nog altijd hoger liggen dan in 2019. Zo zouden er in 2020 en 2021 101.000 werklozen bijkomen in Vlaanderen. Daardoor neemt de werkloosheidsgraad toe van 5,9 procent in 2019 tot 8,9 in 2021. In 2025 zou de werkloosheidsgraad weer gedaald zijn tot 6,4 procent.Het Planbureau herhaalt vrijdag dat de budgettaire impact van de coronacrisis veel zwaarder zal uitvallen voor de federale overheid dan voor de gewesten en gemeenschappen. De 'Regionale economische vooruitzichten 2020-2025' zijn opgemaakt door het Planbureau, samen met Statistiek Vlaanderen, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en het Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). Zij benadrukken dat er nog veel onzekerheden zijn over hoe de coronapandemie zal evolueren. De voorspellingen houden bijvoorbeeld geen rekening met een eventuele tweede golf.