De economie zou in 2021 met 5,5 procent groeien. Dat is beduidend hoger dan de vooruitzichten van februari. Toen ging het Planbureau nog uit van 4,1 procent groei. In 2022 zou dan een groei volgen van 2,9 procent, tegen 3,5 procent in eerdere prognoses.

Het Planbureau spreekt van een 'breed gedragen herstel van de Belgische economie in 2021'. Vooral de investeringen maken daarbij dit jaar een inhaalbeweging.

Extra banen, maar ook banenverlies

Die economische groei levert extra banen op, vooral dit jaar. Terwijl het Planbureau in februari nog uitging van een verlies van 30.000 jobs in 2021, wordt nu gerekend op 34.600 bijkomende banen dit jaar en 8.900 in 2022.

Het Planbureau gaat er wel vanuit dat eens de steunmaatregelen die vandaag de arbeidsmarkt beschermen - met name tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht - worden afgebouwd, er dit najaar bedrijfssluitingen en herstructureringen zullen volgen.

'Intussen is de werkloosheid teruggevallen tot pre-crisisniveau. Na de zomer zou - bij een nu terug forser groeiende beroepsbevolking - de krimp in de werkgelegenheid als gevolg van het terugschroeven van de steunmaatregelen leiden tot oplopende werkloosheidscijfers', klinkt het.

Het Planbureau houdt er rekening mee dat de werkloosheid pas in de tweede helft van 2022 opnieuw afneemt. Jaargemiddeld zou het aantal werklozen in 2021 dalen met 17 500, maar in 2022 opnieuw toenemen met 14 600.

De werkloosheid zou volgens de prognoses van het Planbureau over twee jaar beschouwd min of meer stabiel blijven.

Koopkracht

Het economisch herstel zal dit jaar ook zorgen voor meer koopkracht: 1,7 procent. Dankzij de steunmaatregelen van de overheid en de lage inflatie was ook vorig jaar al het beschikbaar inkomen van de particulieren er met 1,4 procent op vooruitgegaan. In 2022 zou de koopkrachtstijging beperkt blijven tot 0,6 procent.

De economie zou in 2021 met 5,5 procent groeien. Dat is beduidend hoger dan de vooruitzichten van februari. Toen ging het Planbureau nog uit van 4,1 procent groei. In 2022 zou dan een groei volgen van 2,9 procent, tegen 3,5 procent in eerdere prognoses. Het Planbureau spreekt van een 'breed gedragen herstel van de Belgische economie in 2021'. Vooral de investeringen maken daarbij dit jaar een inhaalbeweging. Die economische groei levert extra banen op, vooral dit jaar. Terwijl het Planbureau in februari nog uitging van een verlies van 30.000 jobs in 2021, wordt nu gerekend op 34.600 bijkomende banen dit jaar en 8.900 in 2022. Het Planbureau gaat er wel vanuit dat eens de steunmaatregelen die vandaag de arbeidsmarkt beschermen - met name tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht - worden afgebouwd, er dit najaar bedrijfssluitingen en herstructureringen zullen volgen. 'Intussen is de werkloosheid teruggevallen tot pre-crisisniveau. Na de zomer zou - bij een nu terug forser groeiende beroepsbevolking - de krimp in de werkgelegenheid als gevolg van het terugschroeven van de steunmaatregelen leiden tot oplopende werkloosheidscijfers', klinkt het. Het Planbureau houdt er rekening mee dat de werkloosheid pas in de tweede helft van 2022 opnieuw afneemt. Jaargemiddeld zou het aantal werklozen in 2021 dalen met 17 500, maar in 2022 opnieuw toenemen met 14 600.De werkloosheid zou volgens de prognoses van het Planbureau over twee jaar beschouwd min of meer stabiel blijven.Het economisch herstel zal dit jaar ook zorgen voor meer koopkracht: 1,7 procent. Dankzij de steunmaatregelen van de overheid en de lage inflatie was ook vorig jaar al het beschikbaar inkomen van de particulieren er met 1,4 procent op vooruitgegaan. In 2022 zou de koopkrachtstijging beperkt blijven tot 0,6 procent.