De enige activa waar in 2020 meer werd in geïnvesteerd was onderzoek en ontwikkeling (+0,4 procent). Deze groei is grotendeels te danken aan de farmaceutische industrie, waar in 2020 een toename van het investeringsvolume met 23,0 procent werd genoteerd. De investeringen in machines en werktuigen (-9 procent) en vervoermiddelen (-8,2 procent) liepen daarentegen fel terug. Ook de investeringen in woongebouwen daalden met 6,7 procent.

Als er naar de specifieke bedrijfstakken wordt gekeken, dan blijkt dat er een daling van het investeringsvolume werd genoteerd in alle sectoren, met uitzondering van zes takken. Dat zijn de eerder genoemde farmaceutische industrie, maar ook de chemische industrie en de distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering. Daarnaast namen de investeringen ook toe in de wetenschappelijke O&O-tak, de informaticadiensten en dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie en de telecommunicatiesector. In andere sectoren werd het investeringsvolume dan weer fel teruggeschroefd. Dat was onder meer het geval in het verschaffen van accommodatie en maaltijden, amusement en recreatie, en productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht.

'De conclusie is dat COVID-19 heeft geleid tot een forse daling van het investeringsvolume in 2020. Het asymmetrische karakter van de impact van de gezondheidscrisis wordt ook bevestigd in deze investeringsgegevens: sommige bedrijfstakken hebben hun investeringen sterker teruggeschroefd, terwijl andere hun investeringen hebben verhoogd', klinkt het

De enige activa waar in 2020 meer werd in geïnvesteerd was onderzoek en ontwikkeling (+0,4 procent). Deze groei is grotendeels te danken aan de farmaceutische industrie, waar in 2020 een toename van het investeringsvolume met 23,0 procent werd genoteerd. De investeringen in machines en werktuigen (-9 procent) en vervoermiddelen (-8,2 procent) liepen daarentegen fel terug. Ook de investeringen in woongebouwen daalden met 6,7 procent. Als er naar de specifieke bedrijfstakken wordt gekeken, dan blijkt dat er een daling van het investeringsvolume werd genoteerd in alle sectoren, met uitzondering van zes takken. Dat zijn de eerder genoemde farmaceutische industrie, maar ook de chemische industrie en de distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering. Daarnaast namen de investeringen ook toe in de wetenschappelijke O&O-tak, de informaticadiensten en dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie en de telecommunicatiesector. In andere sectoren werd het investeringsvolume dan weer fel teruggeschroefd. Dat was onder meer het geval in het verschaffen van accommodatie en maaltijden, amusement en recreatie, en productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht.'De conclusie is dat COVID-19 heeft geleid tot een forse daling van het investeringsvolume in 2020. Het asymmetrische karakter van de impact van de gezondheidscrisis wordt ook bevestigd in deze investeringsgegevens: sommige bedrijfstakken hebben hun investeringen sterker teruggeschroefd, terwijl andere hun investeringen hebben verhoogd', klinkt het