Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) wil ziekenhuizen in netwerken doen samenwerken rond specialistische zorg. Die ziekenhuisnetwerken moeten besparingen mogelijk maken, zonder te raken aan de kwaliteit. Het gaat om een vrijwillige samenwerking van ziekenhuizen uit dezelfde regio, niet om fusies die van hogerhand worden opgelegd. Volgens Peter Degadt van Zorgnet-Icuro zijn de ziekenhuisnetwerken geen placebo, maar zeker ook geen wondermiddel.
...