"Het huidige sociaal plan is evenwichtig en fair voor iedereen, en voor 94 procent van de getroffen medewerkers zelfs gunstiger dan het sociale plan van 2007", verduidelijkt de directie van het farmabedijf.

"Wij betreuren dat de vakbonden het personeel hadden opgeroepen om ons voorstel te verwerpen. Wij hebben immers hard gewerkt aan een correct en evenwichtig plan voor alle medewerkers, zowel voor de blijvers als voor diegenen die spijtig genoeg moeten vertrekken", zegt Hilde Claes, vicepresident human resources.

Zo werd er volgens Claes gestreefd naar een afscheidsregeling die "financieel aanzienlijk meer inhoudt dan de wettelijke bepalingen." In het plan zou geen onderscheid worden gemaakt tussen arbeiders en bedienden en loopt de afscheidregeling op naarmate een medewerker meer dienstjaren heeft. Er is bovendien brugpensioen mogelijk vanaf 55 jaar met een bijkomende financiële bijpassing, luidt het.

Ook voor wie vrijwillig de farmaceutische productie bij het bedrijf wil verlaten, zijn er verschillende mogelijkheden. Voor de andere afdelingen is er een vrijwillige uitstap mogelijk "als voor het bedrijf geen noodzakelijke ervaring en kennis wegvloeit." Ten slotte richt de directie zich nog op hertewerkstellingsmaatregelen en outplacement.

"Het huidige sociaal plan is evenwichtig en fair voor iedereen, en voor 94 procent van de getroffen medewerkers zelfs gunstiger dan het sociale plan van 2007", verduidelijkt de directie van het farmabedijf. "Wij betreuren dat de vakbonden het personeel hadden opgeroepen om ons voorstel te verwerpen. Wij hebben immers hard gewerkt aan een correct en evenwichtig plan voor alle medewerkers, zowel voor de blijvers als voor diegenen die spijtig genoeg moeten vertrekken", zegt Hilde Claes, vicepresident human resources. Zo werd er volgens Claes gestreefd naar een afscheidsregeling die "financieel aanzienlijk meer inhoudt dan de wettelijke bepalingen." In het plan zou geen onderscheid worden gemaakt tussen arbeiders en bedienden en loopt de afscheidregeling op naarmate een medewerker meer dienstjaren heeft. Er is bovendien brugpensioen mogelijk vanaf 55 jaar met een bijkomende financiële bijpassing, luidt het. Ook voor wie vrijwillig de farmaceutische productie bij het bedrijf wil verlaten, zijn er verschillende mogelijkheden. Voor de andere afdelingen is er een vrijwillige uitstap mogelijk "als voor het bedrijf geen noodzakelijke ervaring en kennis wegvloeit." Ten slotte richt de directie zich nog op hertewerkstellingsmaatregelen en outplacement.