De minister dient een vordering tot staking in bij de rechtbank van koophandel. Volgens hem heeft Ryanair zich schuldig gemaakt aan een gebrek aan professionele toewijding. De maatschappij heeft naar Nederlands- en Franstalige klanten gecommuniceerd in het Engels en onvoldoende info verstrekt over de rechten van passagiers bij annulaties.

Een vordering tot staking houdt in dat de rechter dwangsommen kan opleggen als het bedrijf zich opnieuw schuldig maakt aan dezelfde praktijken. Peeters hoopt dat Ryanair zich ook tegenover de klanten die de afgelopen weken werden benadeeld in regel zal stellen.

De minister dient een vordering tot staking in bij de rechtbank van koophandel. Volgens hem heeft Ryanair zich schuldig gemaakt aan een gebrek aan professionele toewijding. De maatschappij heeft naar Nederlands- en Franstalige klanten gecommuniceerd in het Engels en onvoldoende info verstrekt over de rechten van passagiers bij annulaties.Een vordering tot staking houdt in dat de rechter dwangsommen kan opleggen als het bedrijf zich opnieuw schuldig maakt aan dezelfde praktijken. Peeters hoopt dat Ryanair zich ook tegenover de klanten die de afgelopen weken werden benadeeld in regel zal stellen.