Die stuurgroep bestaat uit leden van de Vlaamse regering (Kris Peeters, Philippe Muyters en Ingrid Lieten), de vakbonden van Opel, sectorfederatie Agoria en mensen van de administratie.

De vergadering vindt plaats op het kabinet van de minister-president aan het Martelaarsplein 19 in Brussel.

Ook de vakbonden lichten woensdag het personeel in de Antwerpse fabriek in over de laatste stand van zaken. Dat gebeurt op personeelsvergaderingen om 13 uur, om 14 uur en om 22.30 uur.

"Palliatieve zorgen"

In een eerste reactie zei vakbondsman Rudi Kennes van het ABBV dat het plan vooral "palliatieve zorgen" bevatte. "Alle Antwerpse vakbonden zijn het bovendien eens dat er niet zal worden gepraat over een sociaal plan in Antwerpen zo lang er geen Europees akkoord is."

Kennes herhaalt dat de bonden tijd vragen tot eind 2012 om een investeerder te kunnen vinden. Die tijd is nodig, zegt de vakbondsman, want "de investeerders staan ook niet in een rij aan te schuiven om Antwerpen over te nemen".

Volgens hem moet de fabrieken voldoende productie draaien. Kennes citeert cijfers van 60.000 auto's in 2010, evenveel in 2011 en het dubbele in 2012. Met te weinig wagens zou de Antwerpse fabriek onaantrekkelijk zijn.

Kennes benadrukt nog dat de termijnverlenging tot 2012 niet noodzakelijk langere onzekerheid inhoudt voor de werknemers. "We willen onderhandelen dat het pakket voor de mensen die nu al zouden moeten vertrekken bij een eerste herstructurering, ook minimaal klaarligt voor de werknemers die toch hun baan verliezen als het in 2012 slecht afloopt", zegt hij daarover nog.

Die stuurgroep bestaat uit leden van de Vlaamse regering (Kris Peeters, Philippe Muyters en Ingrid Lieten), de vakbonden van Opel, sectorfederatie Agoria en mensen van de administratie. De vergadering vindt plaats op het kabinet van de minister-president aan het Martelaarsplein 19 in Brussel. Ook de vakbonden lichten woensdag het personeel in de Antwerpse fabriek in over de laatste stand van zaken. Dat gebeurt op personeelsvergaderingen om 13 uur, om 14 uur en om 22.30 uur. "Palliatieve zorgen" In een eerste reactie zei vakbondsman Rudi Kennes van het ABBV dat het plan vooral "palliatieve zorgen" bevatte. "Alle Antwerpse vakbonden zijn het bovendien eens dat er niet zal worden gepraat over een sociaal plan in Antwerpen zo lang er geen Europees akkoord is." Kennes herhaalt dat de bonden tijd vragen tot eind 2012 om een investeerder te kunnen vinden. Die tijd is nodig, zegt de vakbondsman, want "de investeerders staan ook niet in een rij aan te schuiven om Antwerpen over te nemen". Volgens hem moet de fabrieken voldoende productie draaien. Kennes citeert cijfers van 60.000 auto's in 2010, evenveel in 2011 en het dubbele in 2012. Met te weinig wagens zou de Antwerpse fabriek onaantrekkelijk zijn. Kennes benadrukt nog dat de termijnverlenging tot 2012 niet noodzakelijk langere onzekerheid inhoudt voor de werknemers. "We willen onderhandelen dat het pakket voor de mensen die nu al zouden moeten vertrekken bij een eerste herstructurering, ook minimaal klaarligt voor de werknemers die toch hun baan verliezen als het in 2012 slecht afloopt", zegt hij daarover nog.