Bij skeyes vond vrijdag een paritair comité plaats, waar directie en vakbonden een uitweg zochten uit het sociaal conflict bij het bedrijf waardoor de voorbije weken het door skeyes gecontroleerde luchtruim regelmatig (gedeeltelijk) gesloten moest worden. 'Er is in het paritair comité een tweederdemeerderheid bereikt voor een sociaal akkoord', zegt skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. De zes vertegenwoordigers van het bedrijf en de twee vertegenwoordigers van de socialistische vakbond ACOD keurden de voorstellen goed.

Maar de vakbonden ACV-Transcom (drie vertegenwoordigers) en VSOA (één zitje in paritair comité) konden zich niet in het voorstel van akkoord vinden. Zij keurden de voorliggende tekst niet goed. 'Niet met ons', reageerde ACV-secretaris Kurt Callaerts op de aankondiging van het akkoord. Hij wil nu eerst de achterban informeren.

Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet. 'We gaan ervan uit dat iedereen het bereikte akkoord respecteert', stelt Dehaene.

Volgens de skeyes-woordvoerder werd de basis van het akkoord gelegd tijdens een bemiddelingsprocedure die een week geleden afsprong. Aan die voorstellen werden vrijdag nog enkele aanpassingen gedaan, waarna ze ter stemming werden voorgelegd.

Het akkoord regelt volgens de directie van skeyes onder meer de werkzaamheden en de nachtdiensten binnen Canac (het luchtverkeersleidingscentrum in Steenokkerzeel) en op de verkeerstorens van de luchthavens. 'Het komt enerzijds tegemoet aan de verzuchtingen die binnen die units leefden inzake organisatie van de werkzaamheden en zorgt er anderzijds voor dat mechanismen worden ingesteld om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren', klinkt het in een persbericht.

Enkele maatregelen die volgens de directie in het akoord staan: een arbeidsduurvermindering voor luchtverkeersleiders die een minimumaantal nachten presteren per jaar (van 35 uur naar 32 uur in Canac en de toren van Brussels Airport, en naar 30 uur in Luik); inkorting van de nachtdiensten van 10 naar 8 uur; invoering van een systeem van tijdsregistratie; en stand-byregeling voor nachten.

'De werkorganisatie die in het huidige akkoord vervat zit, zorgt voor een evenwichtige verdeling van het werk onder alle betrokken luchtverkeersleiders. Zij worden ingezet naargelang van het volume luchtverkeer op elk moment van de week, waar er nu altijd van een maximale bezetting wordt uitgegaan', stelt de directie. Een aantal maatregelen moet nog meer concreet worden uitgewerkt.

Bij skeyes vond vrijdag een paritair comité plaats, waar directie en vakbonden een uitweg zochten uit het sociaal conflict bij het bedrijf waardoor de voorbije weken het door skeyes gecontroleerde luchtruim regelmatig (gedeeltelijk) gesloten moest worden. 'Er is in het paritair comité een tweederdemeerderheid bereikt voor een sociaal akkoord', zegt skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. De zes vertegenwoordigers van het bedrijf en de twee vertegenwoordigers van de socialistische vakbond ACOD keurden de voorstellen goed. Maar de vakbonden ACV-Transcom (drie vertegenwoordigers) en VSOA (één zitje in paritair comité) konden zich niet in het voorstel van akkoord vinden. Zij keurden de voorliggende tekst niet goed. 'Niet met ons', reageerde ACV-secretaris Kurt Callaerts op de aankondiging van het akkoord. Hij wil nu eerst de achterban informeren. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet. 'We gaan ervan uit dat iedereen het bereikte akkoord respecteert', stelt Dehaene. Volgens de skeyes-woordvoerder werd de basis van het akkoord gelegd tijdens een bemiddelingsprocedure die een week geleden afsprong. Aan die voorstellen werden vrijdag nog enkele aanpassingen gedaan, waarna ze ter stemming werden voorgelegd. Het akkoord regelt volgens de directie van skeyes onder meer de werkzaamheden en de nachtdiensten binnen Canac (het luchtverkeersleidingscentrum in Steenokkerzeel) en op de verkeerstorens van de luchthavens. 'Het komt enerzijds tegemoet aan de verzuchtingen die binnen die units leefden inzake organisatie van de werkzaamheden en zorgt er anderzijds voor dat mechanismen worden ingesteld om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren', klinkt het in een persbericht. Enkele maatregelen die volgens de directie in het akoord staan: een arbeidsduurvermindering voor luchtverkeersleiders die een minimumaantal nachten presteren per jaar (van 35 uur naar 32 uur in Canac en de toren van Brussels Airport, en naar 30 uur in Luik); inkorting van de nachtdiensten van 10 naar 8 uur; invoering van een systeem van tijdsregistratie; en stand-byregeling voor nachten.'De werkorganisatie die in het huidige akkoord vervat zit, zorgt voor een evenwichtige verdeling van het werk onder alle betrokken luchtverkeersleiders. Zij worden ingezet naargelang van het volume luchtverkeer op elk moment van de week, waar er nu altijd van een maximale bezetting wordt uitgegaan', stelt de directie. Een aantal maatregelen moet nog meer concreet worden uitgewerkt.