Nadat zijn banklicentie was ingetrokken en de rekeningen van de klanten waren geblokkeerd, leek Optima eind vorige week op een faillissement af te stevenen. De Gentse financiële planner weigerde echter de boeken neer te leggen. Optima hoopt nog altijd een faillissement te voorkomen en stuurt aan op een vereffeningsscenario.
...

Nadat zijn banklicentie was ingetrokken en de rekeningen van de klanten waren geblokkeerd, leek Optima eind vorige week op een faillissement af te stevenen. De Gentse financiële planner weigerde echter de boeken neer te leggen. Optima hoopt nog altijd een faillissement te voorkomen en stuurt aan op een vereffeningsscenario.Dat zou kunnen omdat er bij Optima in principe voldoende middelen en waarborgen voorhanden zijn om de depositohouders volledig uit te keren. Minister Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigde dit weekend in De Zevende Dag dat er hoogstwaarschijnlijk geen beroep moet worden gedaan op het depositogarantiefonds.Optima Bank was sinds eind 2014 een bank in afbouw. De deposito's waren al verminderd van 700 tot 90 miljoen euro. De liquidatie naderde zijn laatste fase, toen de Nationale Bank van België (NBB) ontdekte dat hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur onrechtmatig middelen had onttrokken aan de bank. Daardoor dreigde aan het einde van de afwikkeling een tekort te ontstaan. Om erger te voorkomen trok de Nationale Bank de banklicentie van Optima in.Tegenover de 90 miljoen euro aan deposito's staan op de balans van Optima 70 miljoen euro aan liquiditeiten (cash en OLO's). De resterende 20 miljoen zijn vorderingen en kredieten. Als die portefeuilles snel voor een goede prijs kunnen worden verkocht, kan Optima het liquiditeitstekort misschien bijpassen. Er zouden kandidaten zijn gevonden voor de overname van de kredietportefeuilles.Het probleem is dat Optima al zijn erkenningen, op die van vastgoedmakelaar na, intussen kwijt is. De Nationale Bank trok de banklicentie in en de FSMA schorste de inschrijving als verzekeringsmakelaar. De FSMA zou ook weigeren aan Optima een vergunning als vermogensbeheerder toe te kennen. Het statuut van onafhankelijke financiële planner bezit Optima niet. Het oefende die activiteit uit onder zijn bankstatuut.Zonder vergunningen en inkomsten wordt het voor Optima heel moeilijk om een doorstart te nemen als financieel adviseur. Nochtans hebben vele van de 170 werknemers daar hun hoop op gezet. Een vereffening en in het slechtste geval een faillissementsaanvraag lijken waarschijnlijker. Dat zou het bedrijf opzadelen met een sociaal passief van 5 tot 10 miljoen euro.De toezichthouder lijkt vastbesloten eventuele tekorten af te wentelen op Optima-hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur. Die meldde eerder al dat hij persoonlijk borg stond voor de bank. Naar verluidt gaat het om een waarborg van 20 miljoen euro.Klanten van Optima kunnen zich veiligheidshalve aanmelden op de beveiligde website www.myminfin.be, waar ze een rekeningnummer kunnen achterlaten. Als er toch een beroep op het garantiefonds moet worden gedaan, kunnen ze op die manier hun geld tot 100.000 euro terugkrijgen.