Al op 1 juli 2011 hebben de regelgevers beslist dat Telenet zijn kabel moest openstellen voor concurrenten. Daarvoor moest Telenet een groothandelsaanbod formuleren tegen februari 2012. Dat is ook gebeurd. Die voorstellen worden sindsdien bij het toezichthoudende Bipt onderzocht.

De timing ziet er volgens het Bipt nu uit als volgt. Wanneer de dienst klaar is met haar ontwerpbesluiten over de groothandelsaanbiedingen van Telenet, volgt er daarover een consultatieronde met de sector.

Vervolgens is er overleg met de gemeenschapsregulatoren, moet de Europese Commissie opnieuw worden ingelicht en wordt er dan een definitief besluit genomen.

Na de publicatie van dat definitieve besluit duurt het nog 6 maanden voor dat besluit echt in werking treedt.

Ter vergelijking: tussen de publicatie van de eerste ontwerpbesluiten over de openstelling op 21 december 2010 en de publicatie van de definitieve besluiten op 1 juli 2011 zat ongeveer 6 maanden.

De nieuwe beslissingsronde is lichter. Zij beschouwt enkel modaliteiten en tarieven en moet niet meer langs de Raad voor de Mededinging. Maar zelfs als dat sneller zou gaan, spreken we ten vroegste over een openstelling in het tweede trimester van 2013.

Personen die vertrouwd zijn met het dossier achten dat een haalbare timing.

David Stevens, een specialist in telecomregulering van het Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica van de KU Leuven, noemt haar "niet onmogelijk, maar ambitieus". (BL)

Al op 1 juli 2011 hebben de regelgevers beslist dat Telenet zijn kabel moest openstellen voor concurrenten. Daarvoor moest Telenet een groothandelsaanbod formuleren tegen februari 2012. Dat is ook gebeurd. Die voorstellen worden sindsdien bij het toezichthoudende Bipt onderzocht. De timing ziet er volgens het Bipt nu uit als volgt. Wanneer de dienst klaar is met haar ontwerpbesluiten over de groothandelsaanbiedingen van Telenet, volgt er daarover een consultatieronde met de sector. Vervolgens is er overleg met de gemeenschapsregulatoren, moet de Europese Commissie opnieuw worden ingelicht en wordt er dan een definitief besluit genomen. Na de publicatie van dat definitieve besluit duurt het nog 6 maanden voor dat besluit echt in werking treedt. Ter vergelijking: tussen de publicatie van de eerste ontwerpbesluiten over de openstelling op 21 december 2010 en de publicatie van de definitieve besluiten op 1 juli 2011 zat ongeveer 6 maanden. De nieuwe beslissingsronde is lichter. Zij beschouwt enkel modaliteiten en tarieven en moet niet meer langs de Raad voor de Mededinging. Maar zelfs als dat sneller zou gaan, spreken we ten vroegste over een openstelling in het tweede trimester van 2013. Personen die vertrouwd zijn met het dossier achten dat een haalbare timing. David Stevens, een specialist in telecomregulering van het Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica van de KU Leuven, noemt haar "niet onmogelijk, maar ambitieus". (BL)