Gisteren raakte bekend dat bijna 340 internationale bedrijven tussen 2002 en 2010 vertrouwelijke Luxemburgse belastingdeals hadden afgesloten met de hulp van de consultant PwC. Daaronder namen als Pepsi, Amazon, IKEA, Apple of Coca-Cola. Maar ook Belgische bedrijven als AB Inbev, Belgacom, L'Hoist, Artal en GBL.

Maar het ICIJ heeft nog een andere bekende Belgische naam in het vizier: Telenet. Dat ook dat bedrijf wordt aangepakt, hoeft niet te verwonderen. Telenet drukt al jaren zijn belastingen via de intresten op de miljardenleningen die het aangaat bij speciaal daarvoor opgerichte Luxemburgse constructies, zoals Telenet Luxembourg Finance. De leningen zelf worden voor een deel gebruikt voor uitkeringen aan de aandeelhouders, die soms hoger liggen dan de vrije kasstroom.

Het betekent niet dat Telenet en Belgacom geen belastingen betalen in België, wel integendeel.

Volgens Telenet bevestigt de ruling waarover het ICIJ struikelt "de intrest die werd aangerekend door Telenet International Finance aan Telenet NV voor het doorlenen van een obligatielening die door Telenet International Finance in 2010 werd uitgegeven. Deze ruling is een standaardpraktijk om vooraf zekerheid te hebben over de intrest. Ze werd vorig jaar gecontroleerd en goedgekeurd door het Transfer Pricing-team van de Belgische belastingadministratie". In mensentaal zegt Telenet dus: niets aan de hand, wij lenen aan onze werkmaatschappij tegen marktvoorwaarden.

Toch nog belastingbetalers

Het betekent niet dat Telenet en Belgacom geen belastingen betalen in België, wel integendeel. De werkmaatschappij Telenet NV betaalde vorig jaar 58,8 miljoen euro belastingen en hield een nettowinst van 35,8 miljoen over. De bedrijfswinst - dat is de winst vóór het financiële resultaat - was 235 miljoen. Telenet NV betaalde netto 141,8 miljoen aan financiële kosten, hoofdzakelijk voor de 138,5 miljoen 'kosten van schulden'.

De Belgische moedermaatschappij van Telenet NV, Telenet Group Holding NV, betaalde 18,2 miljoen belastingen over een boekhoudkundige winst van 4,3 miljard euro. Die werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een meerwaarde van 4,4 miljard bij de inbreng van aandelen Telenet NV in de vennootschap Telenet Service Center bvba.

Geconsolideerd betaalde Telenet vorig jaar 66,3 miljoen belastingen en hield het een nettowinst van 116,4 miljoen over.

In 2013 maakte de Belgische vennootschap Belgacom NV 709,5 miljoen euro nettowinst na belastingen. Die was volgens het jaarverslag voornamelijk afkomstig van meerwaarden op een inbreng van aandelen van Belgacom Group International Services in het Luxemburgse Tango SA (het vroegere Belgacom Invest). De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen van Belgacom NV was slechts 152,3 miljoen.

Belgacom verklaart de inbreng van de aandelen van Belgacom Group International Services (BGIS) in zijn Luxemburgse dochter als een "vereenvoudiging van de juridische structuur van de groep". BGIS had zowel Belgacom NV als Tango SA als aandeelhouder. Tango wordt de enige aandeelhouder wanneer dit jaar het laatste deel van de participatie bij Belgacom NV is overgedragen. "Dat is een vereenvoudiging van de beslissingsprocessen en de dividenduitkeringen", laat Belgacom weten. En ook: "Een gevolg van deze transactie is inderdaad dat daardoor effectief een meerwaarde gecreëerd wordt bij Belgacom NV. Die vormt een beschikbare reserve die Belgacom NV kan uitkeren aan haar aandeelhouders".

In totaal betaalde Belgacom NV in 2013 op zijn winst 115,6 miljoen euro belastingen.

Van zijn 709,5 miljoen nettowinst zette Belgacom NV 702,2 miljoen euro opzij voor dividenduitkering. Daarvan komt 55,94 procent bij de Belgische staat terecht, zo blijkt uit de aandeelhoudersinformatie op de website van Belgacom. Dat is zonder de inkomsten uit de roerende voorheffing op de dividenden te rekenen.

Geconsolideerd betaalde Belgacom 170 miljoen belastingen en hield het nog 630 miljoen winst over.

Drie ontsnappingsroutes

In grote lijnen hekelt het ICIJ drie ontwijkingspistes. Een eerste is het opzetten van een bedrijfsinterne bank in Luxemburg, die leningen toekent aan werkvennootschappen van de groep en via de intrestbetalingen de winsten van de betrokken dochters verkleint.

De tweede is het inbrengen van intellectuele eigendom, zoals merken, in een Luxemburgse vennootschap. Die int vervolgens royalty's van de leden van de groep, die voor 80 procent onbelast blijven.

Ten slotte is er het Luxemburgse systeem waarbij niet-gerealiseerde verliezen op participaties tegenstelbaar zijn aan toekomstige winsten. Dat wil zeggen dat wanneer participaties die in de boeken staan, in waarde dalen, dat boekhoudkundige waardeverlies mag worden afgetrokken van de toekomstige winst.

PwC heeft geen persbericht uitgestuurd met een reactie op de onthullingen. Een Belgische woordvoerder wijst erop dat PwC-consultants gebonden zijn door een "wettelijk beroepsgeheim, dat slaat op alle vertrouwelijke informatie die ze tijdens de uitoefening van hun beroep als belastingconsulent krijgen".

PwC levert ook uitsluitend fiscale diensten die in overeenstemming zijn met de 'PwC Global Tax Code of Conduct' uit 2005, onderstreept hij. Voorts verwijst hij naar de reactie van zijn Luxemburgse collega's, die stellen dat zij "de nationale en internationale belastingregels strikt naleven" en dat de documenten jaren oud zijn, terwijl de wetgeving intussen aanzienlijk is gewijzigd.

Gisteren raakte bekend dat bijna 340 internationale bedrijven tussen 2002 en 2010 vertrouwelijke Luxemburgse belastingdeals hadden afgesloten met de hulp van de consultant PwC. Daaronder namen als Pepsi, Amazon, IKEA, Apple of Coca-Cola. Maar ook Belgische bedrijven als AB Inbev, Belgacom, L'Hoist, Artal en GBL.Maar het ICIJ heeft nog een andere bekende Belgische naam in het vizier: Telenet. Dat ook dat bedrijf wordt aangepakt, hoeft niet te verwonderen. Telenet drukt al jaren zijn belastingen via de intresten op de miljardenleningen die het aangaat bij speciaal daarvoor opgerichte Luxemburgse constructies, zoals Telenet Luxembourg Finance. De leningen zelf worden voor een deel gebruikt voor uitkeringen aan de aandeelhouders, die soms hoger liggen dan de vrije kasstroom.Volgens Telenet bevestigt de ruling waarover het ICIJ struikelt "de intrest die werd aangerekend door Telenet International Finance aan Telenet NV voor het doorlenen van een obligatielening die door Telenet International Finance in 2010 werd uitgegeven. Deze ruling is een standaardpraktijk om vooraf zekerheid te hebben over de intrest. Ze werd vorig jaar gecontroleerd en goedgekeurd door het Transfer Pricing-team van de Belgische belastingadministratie". In mensentaal zegt Telenet dus: niets aan de hand, wij lenen aan onze werkmaatschappij tegen marktvoorwaarden.Het betekent niet dat Telenet en Belgacom geen belastingen betalen in België, wel integendeel. De werkmaatschappij Telenet NV betaalde vorig jaar 58,8 miljoen euro belastingen en hield een nettowinst van 35,8 miljoen over. De bedrijfswinst - dat is de winst vóór het financiële resultaat - was 235 miljoen. Telenet NV betaalde netto 141,8 miljoen aan financiële kosten, hoofdzakelijk voor de 138,5 miljoen 'kosten van schulden'.De Belgische moedermaatschappij van Telenet NV, Telenet Group Holding NV, betaalde 18,2 miljoen belastingen over een boekhoudkundige winst van 4,3 miljard euro. Die werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een meerwaarde van 4,4 miljard bij de inbreng van aandelen Telenet NV in de vennootschap Telenet Service Center bvba. Geconsolideerd betaalde Telenet vorig jaar 66,3 miljoen belastingen en hield het een nettowinst van 116,4 miljoen over. In 2013 maakte de Belgische vennootschap Belgacom NV 709,5 miljoen euro nettowinst na belastingen. Die was volgens het jaarverslag voornamelijk afkomstig van meerwaarden op een inbreng van aandelen van Belgacom Group International Services in het Luxemburgse Tango SA (het vroegere Belgacom Invest). De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen van Belgacom NV was slechts 152,3 miljoen. Belgacom verklaart de inbreng van de aandelen van Belgacom Group International Services (BGIS) in zijn Luxemburgse dochter als een "vereenvoudiging van de juridische structuur van de groep". BGIS had zowel Belgacom NV als Tango SA als aandeelhouder. Tango wordt de enige aandeelhouder wanneer dit jaar het laatste deel van de participatie bij Belgacom NV is overgedragen. "Dat is een vereenvoudiging van de beslissingsprocessen en de dividenduitkeringen", laat Belgacom weten. En ook: "Een gevolg van deze transactie is inderdaad dat daardoor effectief een meerwaarde gecreëerd wordt bij Belgacom NV. Die vormt een beschikbare reserve die Belgacom NV kan uitkeren aan haar aandeelhouders".In totaal betaalde Belgacom NV in 2013 op zijn winst 115,6 miljoen euro belastingen.Van zijn 709,5 miljoen nettowinst zette Belgacom NV 702,2 miljoen euro opzij voor dividenduitkering. Daarvan komt 55,94 procent bij de Belgische staat terecht, zo blijkt uit de aandeelhoudersinformatie op de website van Belgacom. Dat is zonder de inkomsten uit de roerende voorheffing op de dividenden te rekenen. Geconsolideerd betaalde Belgacom 170 miljoen belastingen en hield het nog 630 miljoen winst over.In grote lijnen hekelt het ICIJ drie ontwijkingspistes. Een eerste is het opzetten van een bedrijfsinterne bank in Luxemburg, die leningen toekent aan werkvennootschappen van de groep en via de intrestbetalingen de winsten van de betrokken dochters verkleint. De tweede is het inbrengen van intellectuele eigendom, zoals merken, in een Luxemburgse vennootschap. Die int vervolgens royalty's van de leden van de groep, die voor 80 procent onbelast blijven. Ten slotte is er het Luxemburgse systeem waarbij niet-gerealiseerde verliezen op participaties tegenstelbaar zijn aan toekomstige winsten. Dat wil zeggen dat wanneer participaties die in de boeken staan, in waarde dalen, dat boekhoudkundige waardeverlies mag worden afgetrokken van de toekomstige winst.PwC heeft geen persbericht uitgestuurd met een reactie op de onthullingen. Een Belgische woordvoerder wijst erop dat PwC-consultants gebonden zijn door een "wettelijk beroepsgeheim, dat slaat op alle vertrouwelijke informatie die ze tijdens de uitoefening van hun beroep als belastingconsulent krijgen". PwC levert ook uitsluitend fiscale diensten die in overeenstemming zijn met de 'PwC Global Tax Code of Conduct' uit 2005, onderstreept hij. Voorts verwijst hij naar de reactie van zijn Luxemburgse collega's, die stellen dat zij "de nationale en internationale belastingregels strikt naleven" en dat de documenten jaren oud zijn, terwijl de wetgeving intussen aanzienlijk is gewijzigd.