De transactie omvat de activiteiten van Ontex in Mexico en de daarmee verband houdende export naar regionale markten, alsook de productiefaciliteit in Puebla, Mexico. De fabriek in het Mexicaanse Tijuana blijft binnen de portfolio van Ontex als een integraal deel van de Noord-Amerikaanse toeleveringsketen van Ontex.

'Deze desinvestering is een belangrijke mijlpaal in onze strategie om ons portfolio te herschikken', zegt Esther Berrozpe Galindo, CEO van Ontex. 'De opbrengst van de verkoop zal bijdragen tot de vermindering van onze nettoschuld en de versterking van onze balans. Ik ben ervan overtuigd dat Softys, met zijn 40 jaar ervaring in de markt voor persoonlijke hygiëne in Latijns-Amerika, goed geplaatst is om de business verder uit te bouwen.' De transactie zou afgerond worden tegen begin 2023.

Ontex maakte vrijdagochtend ook zijn resultaten voor de eerste helft van dit jaar bekend. De omzet steeg in die periode met 15 procent tot 1,152 miljard euro. De recurrente ebitda (winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen) daalde met 53 procent op jaarbasis tot 40 miljoen euro. 'Ongekende kosteninflatie' bleef volgens Ontex de recurrente ebitda negatief beïnvloeden, ondanks besparingen, volumegroei en prijsverhogingen.

'We verwezenlijken de strategische prioriteiten van de groep: de omzet herstellen, de kostenbasis verlagen en desinvesteringen doorvoeren om de nettoschuld te verminderen en de groep te heroriënteren. De ongeziene inflatiedruk en de verstoring van de toeleveringsketen hebben onze recurrente ebitda zwaar geïmpacteerd. We zullen dus de prijszetting versnellen om deze negatieve impact te verlichten. De omzetgroei en de lagere kostenbasis zullen een belangrijke motor zijn voor het herstel van de marges en de waardecreatie zodra het grondstoffenklimaat verbetert', aldus de CEO.

De transactie omvat de activiteiten van Ontex in Mexico en de daarmee verband houdende export naar regionale markten, alsook de productiefaciliteit in Puebla, Mexico. De fabriek in het Mexicaanse Tijuana blijft binnen de portfolio van Ontex als een integraal deel van de Noord-Amerikaanse toeleveringsketen van Ontex. 'Deze desinvestering is een belangrijke mijlpaal in onze strategie om ons portfolio te herschikken', zegt Esther Berrozpe Galindo, CEO van Ontex. 'De opbrengst van de verkoop zal bijdragen tot de vermindering van onze nettoschuld en de versterking van onze balans. Ik ben ervan overtuigd dat Softys, met zijn 40 jaar ervaring in de markt voor persoonlijke hygiëne in Latijns-Amerika, goed geplaatst is om de business verder uit te bouwen.' De transactie zou afgerond worden tegen begin 2023.Ontex maakte vrijdagochtend ook zijn resultaten voor de eerste helft van dit jaar bekend. De omzet steeg in die periode met 15 procent tot 1,152 miljard euro. De recurrente ebitda (winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen) daalde met 53 procent op jaarbasis tot 40 miljoen euro. 'Ongekende kosteninflatie' bleef volgens Ontex de recurrente ebitda negatief beïnvloeden, ondanks besparingen, volumegroei en prijsverhogingen. 'We verwezenlijken de strategische prioriteiten van de groep: de omzet herstellen, de kostenbasis verlagen en desinvesteringen doorvoeren om de nettoschuld te verminderen en de groep te heroriënteren. De ongeziene inflatiedruk en de verstoring van de toeleveringsketen hebben onze recurrente ebitda zwaar geïmpacteerd. We zullen dus de prijszetting versnellen om deze negatieve impact te verlichten. De omzetgroei en de lagere kostenbasis zullen een belangrijke motor zijn voor het herstel van de marges en de waardecreatie zodra het grondstoffenklimaat verbetert', aldus de CEO.