Globaal steeg de barometer van -7,5 in januari tot -4,4 in februari. Voor de coronapandemie uitbrak, in maart vorig jaar, stond de barometer van het ondernemersvertrouwen op -2,7.

In alle bedrijfstakken was er deze maand een verbetering te zien, aldus de Nationale Bank. Het herstel in de verwerkende nijverheid was het kleinste (+1,4 punten), maar daar staat het vertrouwen nu wel al hoger dan voor de coronapandemie uitbrak.

In de andere sectoren is dat nog niet het geval. Zeker niet in de handel, waar er weliswaar een flinke verbetering werd opgetekend (+6,8 punten), maar waar het ondernemingsklimaat nog ruim achterblijft tegenover begin vorig jaar, aldus de Nationale Bank.

In de bouwsector en de dienstverlening aan bedrijven was er eveneens een verbetering van het ondernemersvertrouwen, met respectievelijk +5,7 en +6,4 punten. In de bouw is men met name veel positiever over de totale orderpositie, terwijl de dienstverlenende sector een stijgende marktvraag verwacht.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft opwaarts gericht, aldus de NBB.

Globaal steeg de barometer van -7,5 in januari tot -4,4 in februari. Voor de coronapandemie uitbrak, in maart vorig jaar, stond de barometer van het ondernemersvertrouwen op -2,7. In alle bedrijfstakken was er deze maand een verbetering te zien, aldus de Nationale Bank. Het herstel in de verwerkende nijverheid was het kleinste (+1,4 punten), maar daar staat het vertrouwen nu wel al hoger dan voor de coronapandemie uitbrak. In de andere sectoren is dat nog niet het geval. Zeker niet in de handel, waar er weliswaar een flinke verbetering werd opgetekend (+6,8 punten), maar waar het ondernemingsklimaat nog ruim achterblijft tegenover begin vorig jaar, aldus de Nationale Bank. In de bouwsector en de dienstverlening aan bedrijven was er eveneens een verbetering van het ondernemersvertrouwen, met respectievelijk +5,7 en +6,4 punten. In de bouw is men met name veel positiever over de totale orderpositie, terwijl de dienstverlenende sector een stijgende marktvraag verwacht. De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft opwaarts gericht, aldus de NBB.