"Milieu is geen zaak voor grote bedrijven alleen", concludeert Caroline Godts van Business & Society, het netwerk rond corporate social responsability dat bij de enquête van Trends bij 252 bedrijfsleiders over green business was betrokken. "Bovendien vinden bedrijfsleiders het milieu belangrijk voor de toekomst van bedrijven, en dat is een hoopgevende vaststelling."

De respondenten zijn steeds meer doordrongen van het belang van green business. Twee derde vindt het belangrijk voor de toekomst van de samenleving, een kleine helft voor de toekomst van de bedrijven. Dat laatste aspect weegt zwaarder in Vlaanderen (56,8 procent) dan bij de Franstalige respondenten (30,3 procent). Dat is logisch, vindt Kristof Dewaele, professor aan het Katho, gespecialiseerd in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

"Vlaanderen is een intensievere samenleving", zegt hij "Bedrijven liggen dicht bij woongebieden en zijn dus verplicht om de samenleving bij hun functioneren te betrekken." Een klein derde ziet er ook concurrentiële voordelen of nieuwe producten in, en iets minder dan een vierde hoopt op nieuwe inkomsten.

Energiebesparing

Waar gaat het investeringsgeld voor groene maatregelen naartoe? In de eerste plaats naar maatregelen voor energiebesparing, waar 81 procent al in heeft geïnvesteerd of dat wil doen. Zonne-energie (45,7 procent), waterrecuperatie (28,9 procent), warmtepompen (26,2 procent), WKK's (12,7 procent) en windenergie (12,3 procent) vervolledigen de lijst.

De respondenten kregen ook een aantal stellingen voorgelegd. Daaruit blijkt dat amper 30 procent de milieuregelgeving te streng vindt. Slechts 20 procent vindt dat duurzaam ondernemen een zaak is van de grote bedrijven. Godts vindt dit laatste bemoedigend: "Het betekent dat ook de kmo's vinden dat er niet alleen voor grote bedrijven opportuniteiten zijn."

Wetgeving wordt het vaakst (73 procent) genoemd als drijfveer achter de milieustrategie van de ondernemingen. De bedrijfsvisie, en het positieve imago dat kan worden uitgespeeld als een competitief voordeel, scoren ook bij meer dan de helft van de ondervraagden. "Wie het puur voor het concurrentievoordeel doet, doet eigenlijk aan greenwashing, want dat voordeel speel je op termijn kwijt", vindt Dewaele.

Te weinig stimuli

Ook vroegen de onderzoekers naar de belangrijkste factoren voor duurzaam geöriënteerd ondernemen. De grootste invloed, zo blijkt, gaat uit van de visie van de CEO (66,3 procent), de bedrijfsvisie (61,1 procent), en het imago en reputatie (55,6 procent). Dewaele: "Mijn conclusie? De overheid wordt te weinig als stimulerend gezien. Er zijn subsidies, maar misschien willen ondernemers iets anders, ervaren ze de voorwaarden voor subsidies als te beperkend. De wetgeving is niet te streng, maar ze stimuleert evenmin."

LUH

"Milieu is geen zaak voor grote bedrijven alleen", concludeert Caroline Godts van Business & Society, het netwerk rond corporate social responsability dat bij de enquête van Trends bij 252 bedrijfsleiders over green business was betrokken. "Bovendien vinden bedrijfsleiders het milieu belangrijk voor de toekomst van bedrijven, en dat is een hoopgevende vaststelling." De respondenten zijn steeds meer doordrongen van het belang van green business. Twee derde vindt het belangrijk voor de toekomst van de samenleving, een kleine helft voor de toekomst van de bedrijven. Dat laatste aspect weegt zwaarder in Vlaanderen (56,8 procent) dan bij de Franstalige respondenten (30,3 procent). Dat is logisch, vindt Kristof Dewaele, professor aan het Katho, gespecialiseerd in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen."Vlaanderen is een intensievere samenleving", zegt hij "Bedrijven liggen dicht bij woongebieden en zijn dus verplicht om de samenleving bij hun functioneren te betrekken." Een klein derde ziet er ook concurrentiële voordelen of nieuwe producten in, en iets minder dan een vierde hoopt op nieuwe inkomsten. Energiebesparing Waar gaat het investeringsgeld voor groene maatregelen naartoe? In de eerste plaats naar maatregelen voor energiebesparing, waar 81 procent al in heeft geïnvesteerd of dat wil doen. Zonne-energie (45,7 procent), waterrecuperatie (28,9 procent), warmtepompen (26,2 procent), WKK's (12,7 procent) en windenergie (12,3 procent) vervolledigen de lijst. De respondenten kregen ook een aantal stellingen voorgelegd. Daaruit blijkt dat amper 30 procent de milieuregelgeving te streng vindt. Slechts 20 procent vindt dat duurzaam ondernemen een zaak is van de grote bedrijven. Godts vindt dit laatste bemoedigend: "Het betekent dat ook de kmo's vinden dat er niet alleen voor grote bedrijven opportuniteiten zijn." Wetgeving wordt het vaakst (73 procent) genoemd als drijfveer achter de milieustrategie van de ondernemingen. De bedrijfsvisie, en het positieve imago dat kan worden uitgespeeld als een competitief voordeel, scoren ook bij meer dan de helft van de ondervraagden. "Wie het puur voor het concurrentievoordeel doet, doet eigenlijk aan greenwashing, want dat voordeel speel je op termijn kwijt", vindt Dewaele. Te weinig stimuli Ook vroegen de onderzoekers naar de belangrijkste factoren voor duurzaam geöriënteerd ondernemen. De grootste invloed, zo blijkt, gaat uit van de visie van de CEO (66,3 procent), de bedrijfsvisie (61,1 procent), en het imago en reputatie (55,6 procent). Dewaele: "Mijn conclusie? De overheid wordt te weinig als stimulerend gezien. Er zijn subsidies, maar misschien willen ondernemers iets anders, ervaren ze de voorwaarden voor subsidies als te beperkend. De wetgeving is niet te streng, maar ze stimuleert evenmin." LUH