Het grootste deel van de terugval is te wijten aan de verkoop van de activiteiten van Paratel. In België was er geen terugval van de totale omzet.

De gecorrigeerde omzet over de eerste negen maanden bedroeg 477,9 miljoen euro, tegenover 507,3 miljoen euro tijdens dezelfde periode in 2012, of een daling met 5,8 procent.

Roularta Media Group blijft voorzichtig wat prognoses betreft. Verdere integraties en optimalisatie van de printbusiness worden uitgewerkt.

Ondanks betere vooruitzichten wat de omzet betreft, voorspelt Roularta Media Group een daling van de recurrente winst, te wijten aan de terugval van de jobadvertenties, de reclame in de medische bladen en de magazines, vooral in Frankrijk.

Voorts zal het het nettoresultaat eind 2013 negatief beïnvloed worden door het boeken van de uitspraak in eerste aanleg in het dossier Kempenland omtrent het stopzetten van een drukcontract uit 1999. Daarbij werd De Streekkrant-De Weekkrantgroep veroordeeld tot betaling van 8,2 miljoen euro, terwijl er slechts een voorziening van 1,2 miljoen euro aangelegd werd.

Roularta zal beroep aantekenen tegen de uitspraak van de koophandelsrechtbank in Turnhout, 'die niet in verhouding is met de omzetderving bij drukkerij Kempenland'.

Het grootste deel van de terugval is te wijten aan de verkoop van de activiteiten van Paratel. In België was er geen terugval van de totale omzet.De gecorrigeerde omzet over de eerste negen maanden bedroeg 477,9 miljoen euro, tegenover 507,3 miljoen euro tijdens dezelfde periode in 2012, of een daling met 5,8 procent. Roularta Media Group blijft voorzichtig wat prognoses betreft. Verdere integraties en optimalisatie van de printbusiness worden uitgewerkt. Ondanks betere vooruitzichten wat de omzet betreft, voorspelt Roularta Media Group een daling van de recurrente winst, te wijten aan de terugval van de jobadvertenties, de reclame in de medische bladen en de magazines, vooral in Frankrijk. Voorts zal het het nettoresultaat eind 2013 negatief beïnvloed worden door het boeken van de uitspraak in eerste aanleg in het dossier Kempenland omtrent het stopzetten van een drukcontract uit 1999. Daarbij werd De Streekkrant-De Weekkrantgroep veroordeeld tot betaling van 8,2 miljoen euro, terwijl er slechts een voorziening van 1,2 miljoen euro aangelegd werd.Roularta zal beroep aantekenen tegen de uitspraak van de koophandelsrechtbank in Turnhout, 'die niet in verhouding is met de omzetderving bij drukkerij Kempenland'.