De werkloosheidsgraad in de 34 overwegend welvarende landen die de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in kaart brengt, bleef in april 2015 stabiel op 6,9 procent, maar vertoont een gecumuleerde daling van 1,2 procentpunt sinds de piek in januari 2013.

De OESO-zone telde in april 42,2 miljoen werklozen. Dat zijn er 6,8 miljoen minder dan in januari 2013, maar 7,7 miljoen meer dan in juli 2008, vlak voor het losbarsten van de wereldwijde financiële crisis.

Eurozone

In de eurozone daalde de werkloosheidsgraad met 0,1 procentpunt tot 11,1 procent, met de grootste dalingen - met 0,2 procentpunt - in Italië (12,4 procent), Portugal (13,0 procent) en Spanje (22,7 procent)

VS

De werkloosheid in april daalde ook met 0,1 procentpunt in de Verenigde Staten (tot 5,4 procent) en in Japan (3,3 procent), terwijl ze stabiel bleef in Canada (6,8 procent) en Zuid- Korea (3,7 procent). Een toename werd geregistreerd in Mexico (met 0,2 procentpunt tot 4,4 procent) en Australië (met 0,1 procentpunt, tot 6,2 procent).

Mannen, vrouwen en jongeren

In april nam de werkloosheid voor vrouwen toe met 0,1 procentpunt tot 7,1 procent, terwijl de werkloosheidsgraad voor mannen stabiel bleef op 6,8 procent.

Het OESO-werkloosheidscijfer voor jongeren (mensen van 15 tot 24 jaar) daalde in april met 0,3 procentpunt tot 13,9 procent. (BO)

De werkloosheidsgraad in de 34 overwegend welvarende landen die de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in kaart brengt, bleef in april 2015 stabiel op 6,9 procent, maar vertoont een gecumuleerde daling van 1,2 procentpunt sinds de piek in januari 2013. De OESO-zone telde in april 42,2 miljoen werklozen. Dat zijn er 6,8 miljoen minder dan in januari 2013, maar 7,7 miljoen meer dan in juli 2008, vlak voor het losbarsten van de wereldwijde financiële crisis.In de eurozone daalde de werkloosheidsgraad met 0,1 procentpunt tot 11,1 procent, met de grootste dalingen - met 0,2 procentpunt - in Italië (12,4 procent), Portugal (13,0 procent) en Spanje (22,7 procent)De werkloosheid in april daalde ook met 0,1 procentpunt in de Verenigde Staten (tot 5,4 procent) en in Japan (3,3 procent), terwijl ze stabiel bleef in Canada (6,8 procent) en Zuid- Korea (3,7 procent). Een toename werd geregistreerd in Mexico (met 0,2 procentpunt tot 4,4 procent) en Australië (met 0,1 procentpunt, tot 6,2 procent). In april nam de werkloosheid voor vrouwen toe met 0,1 procentpunt tot 7,1 procent, terwijl de werkloosheidsgraad voor mannen stabiel bleef op 6,8 procent. Het OESO-werkloosheidscijfer voor jongeren (mensen van 15 tot 24 jaar) daalde in april met 0,3 procentpunt tot 13,9 procent. (BO)