Hoewel er het in juli op leek dat het ondenemersvertrouwen in ons land aan het herstellen was, maken de recente cijfers van de Nationale Bank van België (NBB) komaf met die veronderstelling.

De indicator die het vertrouwen peilt, daalt in augustus van -11,3 naar -11,8. Vooral in de handel nam het vertrouwen - na vier maanden toenemend optimisme - het sterkst af. De handelaars houden namelijk rekening met een afnemende vraag, waardoor de leveranciers hun orderboekje zien afslanken.

Ook in de bouwsector behoort het optimisme intussen tot het verleden, rekening houdend met een terugval van het aantal orderbestanden.

In de dienstverlening aan bedrijven is het afnemend vertrouwen in de eerste plaats te wijten aan beduidend minder gunstige vooruitzichten wat de marktvraag betreft.

In de verwerkende nijverheid valt er wel een lichtpunt te bekennen, als gevolg van een gunstigere inschatting van de orderbestanden en het peil van de voorraden.

juli augustus verschilVerwerkende nijverheid - 14,9 -13,2 1,7Bouwnijverheid - 9,4 -13,9

- 4,5

Handel - 8,9 -15,2 -6,3 Dienstverlening aan de bedrijven 1,6 -2,3 -3,9

(tabel NBB)

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, blijft neerwaarts gericht. (BO)

Hoewel er het in juli op leek dat het ondenemersvertrouwen in ons land aan het herstellen was, maken de recente cijfers van de Nationale Bank van België (NBB) komaf met die veronderstelling.De indicator die het vertrouwen peilt, daalt in augustus van -11,3 naar -11,8. Vooral in de handel nam het vertrouwen - na vier maanden toenemend optimisme - het sterkst af. De handelaars houden namelijk rekening met een afnemende vraag, waardoor de leveranciers hun orderboekje zien afslanken.Ook in de bouwsector behoort het optimisme intussen tot het verleden, rekening houdend met een terugval van het aantal orderbestanden. In de dienstverlening aan bedrijven is het afnemend vertrouwen in de eerste plaats te wijten aan beduidend minder gunstige vooruitzichten wat de marktvraag betreft. In de verwerkende nijverheid valt er wel een lichtpunt te bekennen, als gevolg van een gunstigere inschatting van de orderbestanden en het peil van de voorraden. juli augustus verschilVerwerkende nijverheid - 14,9 -13,2 1,7Bouwnijverheid - 9,4 -13,9 - 4,5 Handel - 8,9 -15,2 -6,3 Dienstverlening aan de bedrijven 1,6 -2,3 -3,9(tabel NBB)De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, blijft neerwaarts gericht. (BO)