In de fictieve sollicitatiebrieven zullen kandidaten met gelijkaardige profielen worden voorgesteld, maar met verschillen in geslacht, leeftijd of afkomst. De manier waarop die vacatures anders behandeld worden, moet duidelijker in kaart brengen in welke mate mensen in de zoektocht naar werk worden gediscrimineerd. De resultaten kunnen niet worden gebruikt om sancties op te leggen.

De 33 bedrijfssectoren waarmee Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CDV) een akkoord heeft, vertegenwoordigen 1,9 miljoen Vlamingen in de privésector. Het gaat onder meer over elektriciens, kappers, fitnesszaken, de horeca, de betonindustrie, de binnenscheepvaart, taxibedrijven en de vastgoed- en de diamantsector. Ook de kleinhandel werkt mee.

Enkele sectoren laten geen nulmeting uitvoeren. Ze maakten andere afspraken met de Vlaamse regering. Voor de dienstenchequesector komt dat omdat de sector al met mysterycalls discriminatie in kaart bracht. De uitzendbedrijven kwamen met de Vlaamse overheid overeen zelf te onderzoeken waarom 55-plussers ondervertegenwoordigd zijn in uitzendjobs.

Ook de verhuissector doet niet mee aan de nulmeting.

De Vlaamse regering zal als werkgever ook zelf actie ondernemen. De afspraken met de bedrijfssectoren gebeuren via tweejaarlijkse sectorconvenanten.

In de fictieve sollicitatiebrieven zullen kandidaten met gelijkaardige profielen worden voorgesteld, maar met verschillen in geslacht, leeftijd of afkomst. De manier waarop die vacatures anders behandeld worden, moet duidelijker in kaart brengen in welke mate mensen in de zoektocht naar werk worden gediscrimineerd. De resultaten kunnen niet worden gebruikt om sancties op te leggen. De 33 bedrijfssectoren waarmee Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CDV) een akkoord heeft, vertegenwoordigen 1,9 miljoen Vlamingen in de privésector. Het gaat onder meer over elektriciens, kappers, fitnesszaken, de horeca, de betonindustrie, de binnenscheepvaart, taxibedrijven en de vastgoed- en de diamantsector. Ook de kleinhandel werkt mee. Enkele sectoren laten geen nulmeting uitvoeren. Ze maakten andere afspraken met de Vlaamse regering. Voor de dienstenchequesector komt dat omdat de sector al met mysterycalls discriminatie in kaart bracht. De uitzendbedrijven kwamen met de Vlaamse overheid overeen zelf te onderzoeken waarom 55-plussers ondervertegenwoordigd zijn in uitzendjobs. Ook de verhuissector doet niet mee aan de nulmeting. De Vlaamse regering zal als werkgever ook zelf actie ondernemen. De afspraken met de bedrijfssectoren gebeuren via tweejaarlijkse sectorconvenanten.