Aan het einde van het tweede kwartaal was het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) al vrijwel gelijk aan eind 2019. Met de nieuwe stijging is de economie dus volledig hersteld van de krimp die als gevolg van corona volgde in het eerste en tweede kwartaal van vorig jaar.

Daarna was er al wat herstel, maar in het eerste kwartaal van dit jaar volgde een nieuwe dip als gevolg van de coronalockdown afgelopen winter. Vervolgens zette het herstel weer sterk door.

Behalve de toegenomen consumptie van de gezinnen gaf ook de overheid meer uit, onder meer aan coronatesten en het vaccineren door de GGD, de gemeentelijke gezondheidsdiensten. Gezinnen gaven juist meer geld uit aan zaken als horeca, recreatie en cultuur, sectoren waar ze eerder geen gebruik van konden maken. Ook werd weer meer aan kleding besteed, nu mensen elkaar weer meer opzochten.

België tekende in het derde kwartaal een economische groei met 1,8 procent op, zo leerde de flashraming van de Nationale Bank eind vorige maand.

Aan het einde van het tweede kwartaal was het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) al vrijwel gelijk aan eind 2019. Met de nieuwe stijging is de economie dus volledig hersteld van de krimp die als gevolg van corona volgde in het eerste en tweede kwartaal van vorig jaar. Daarna was er al wat herstel, maar in het eerste kwartaal van dit jaar volgde een nieuwe dip als gevolg van de coronalockdown afgelopen winter. Vervolgens zette het herstel weer sterk door. Behalve de toegenomen consumptie van de gezinnen gaf ook de overheid meer uit, onder meer aan coronatesten en het vaccineren door de GGD, de gemeentelijke gezondheidsdiensten. Gezinnen gaven juist meer geld uit aan zaken als horeca, recreatie en cultuur, sectoren waar ze eerder geen gebruik van konden maken. Ook werd weer meer aan kleding besteed, nu mensen elkaar weer meer opzochten. België tekende in het derde kwartaal een economische groei met 1,8 procent op, zo leerde de flashraming van de Nationale Bank eind vorige maand.