Jan Smets, huidig gouverneur van de Nationale Bank, gaf woensdag tijdens de hoorzitting in de Kamercommissie Financiën meer uitleg over de historiek van Optima Bank. Hij deed dat in het gezelschap van de voormalige gouverneur Luc Coene.

Positief advies

Smets gaf zeer gedetailleerd, in een anderhalf uur durende presentatie, uitleg over de behandeling van het Optima-dossier bij de Nationale Bank. Die gaf eind 2011 als kersvers toezichthouder toestemming voor de overname van Ethias Bank, terwijl de vorige toezichthouder CBFA (nu FSMA) dat enkele maanden voordien nog had geweigerd. "Maar het nieuwe dossier was radicaal verschillend", aldus de gouverneur. De overnameprijs (26,5 miljoen) was meer dan gehalveerd, het eigen vermogen van Optima was met 15 miljoen euro verhoogd en de balans was veel gezonder gemaakt. Daarnaast was er een positief advies van de CBFA over de professionele betrouwbaarheid van de bestuurders, en waren er extra prudentiële voorwaarden opgelegd. "We zagen geen obstakels meer. Het directiecomité heeft het dossier unaniem goedgekeurd."

Niet rendabel

De Nationale Bank heeft de daaropvolgende jaren het dossier nauwgezet opgevolgd, klonk het nog. "Erg uitzonderlijk, voor een bank van die geringe omvang", gaf ook voormalig NBB-gouverneur Luc Coene mee. Maar ondanks een aantal vereisten van de toezichthouder, was na twee jaar duidelijk dat Optima Bank er niet in slaagde een rendabel businessmodel uit te bouwen. "In oktober 2014 was er een kantelmoment en hebben we het sein gegeven dat de bankactiviteit bij Optima moest worden afgewikkeld."

Piqueur

Smets verdedigde het feit dat de stekker er niet meteen is uitgetrokken. "Dat scenario was niet mogelijk. Er waren toen nog voor meer dan 650 miljoen aan deposito's die zouden moeten zijn terugbetaald met een gedwongen verkoop van activa, dus met zware verliezen." Volgens de gouverneur heeft de strategie gewerkt: de deposito's waren dit voorjaar al afgebouwd tot 87 miljoen euro. "We wilden geen geforceerde afwikkeling, maar die is getriggerd door derden. Onregelmatigheden hebben een positieve afwikkeling doorkruist", aldus Smets. Zijn voorganger verwees uitdrukkelijk naar hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur. "Ondanks dat men mensen met ervaring had aangetrokken, wogen die niet genoeg om in te gaan tegen de hoofdaandeelhouder. Hij is zelf verantwoordelijk voor wat daar is gebeurd." (Belga/BO)

Jan Smets, huidig gouverneur van de Nationale Bank, gaf woensdag tijdens de hoorzitting in de Kamercommissie Financiën meer uitleg over de historiek van Optima Bank. Hij deed dat in het gezelschap van de voormalige gouverneur Luc Coene. Smets gaf zeer gedetailleerd, in een anderhalf uur durende presentatie, uitleg over de behandeling van het Optima-dossier bij de Nationale Bank. Die gaf eind 2011 als kersvers toezichthouder toestemming voor de overname van Ethias Bank, terwijl de vorige toezichthouder CBFA (nu FSMA) dat enkele maanden voordien nog had geweigerd. "Maar het nieuwe dossier was radicaal verschillend", aldus de gouverneur. De overnameprijs (26,5 miljoen) was meer dan gehalveerd, het eigen vermogen van Optima was met 15 miljoen euro verhoogd en de balans was veel gezonder gemaakt. Daarnaast was er een positief advies van de CBFA over de professionele betrouwbaarheid van de bestuurders, en waren er extra prudentiële voorwaarden opgelegd. "We zagen geen obstakels meer. Het directiecomité heeft het dossier unaniem goedgekeurd." De Nationale Bank heeft de daaropvolgende jaren het dossier nauwgezet opgevolgd, klonk het nog. "Erg uitzonderlijk, voor een bank van die geringe omvang", gaf ook voormalig NBB-gouverneur Luc Coene mee. Maar ondanks een aantal vereisten van de toezichthouder, was na twee jaar duidelijk dat Optima Bank er niet in slaagde een rendabel businessmodel uit te bouwen. "In oktober 2014 was er een kantelmoment en hebben we het sein gegeven dat de bankactiviteit bij Optima moest worden afgewikkeld."Smets verdedigde het feit dat de stekker er niet meteen is uitgetrokken. "Dat scenario was niet mogelijk. Er waren toen nog voor meer dan 650 miljoen aan deposito's die zouden moeten zijn terugbetaald met een gedwongen verkoop van activa, dus met zware verliezen." Volgens de gouverneur heeft de strategie gewerkt: de deposito's waren dit voorjaar al afgebouwd tot 87 miljoen euro. "We wilden geen geforceerde afwikkeling, maar die is getriggerd door derden. Onregelmatigheden hebben een positieve afwikkeling doorkruist", aldus Smets. Zijn voorganger verwees uitdrukkelijk naar hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur. "Ondanks dat men mensen met ervaring had aangetrokken, wogen die niet genoeg om in te gaan tegen de hoofdaandeelhouder. Hij is zelf verantwoordelijk voor wat daar is gebeurd." (Belga/BO)