De Nationale Bank van België (NBB) verwacht het lopende boekjaar te zullen afsluiten met verlies. Ook in de volgende boekjaren zullen de verliezen verder oplopen, meldt de NBB woensdagnamiddag in een marktcommuniqué.

Dinsdag sloot het NBB-aandeel op het laagste peil in ongeveer tien jaar. Die koersdaling was het gevolg van een brief van de voorzitter van de Nederlandse centrale bank aan de Nederlandse minister van Financiën Sigrid Kaag, waarin de bank aangaf verliezen te verwachten ten gevolge van de renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB).

Ook de NBB wijst er woensdag op dat de 'recente evoluties op het vlak van monetair beleid en in het bijzonder de verhoging van de basisrentetarieven van de Europese Centrale Bank met achtereenvolgens 50 en 75 basispunten tot dusver een negatieve impact zullen hebben op de resultaten van de centrale banken van het Eurosysteem'.

De prognose is gebaseerd op de meest recente risicoscenario's van de Nationale Bank. Het verwachte verlies is 'ten dele het gevolg van de herwaardering van de aan marktwaarde gewaardeerde beleggingsportefeuilles van de Bank'. 'Evenwel is de belangrijkste factor de oplopende financieringskost van de monetairebeleidsportefeuilles. Tegenover de gestegen rentelasten op de deposito's die de kredietinstellingen bij de Bank aanhouden, staan de lage yields (renteopbrengsten, red.) waaraan de veelal langlopende effecten in die portefeuilles werden verworven', klinkt het.

Rond de risicoscenario's is er nog de nodige onzekerheid. De uiteindelijke impact moet in de komende maanden duidelijker worden.

Het verwachte verlies is slecht nieuws voor de federale overheid, die het deel van de winst van de NBB ontvangt dat overblijft na inhouding van een deel voor reservering en na uitbetaling van het dividend. De NBB is voor de helft in handen van de staat en voor de andere helft van private aandeelhouders. De kans bestaat ook dat de NBB voor dit jaar een lager dividend zal uitkeren.

De Nationale Bank van België (NBB) verwacht het lopende boekjaar te zullen afsluiten met verlies. Ook in de volgende boekjaren zullen de verliezen verder oplopen, meldt de NBB woensdagnamiddag in een marktcommuniqué. Dinsdag sloot het NBB-aandeel op het laagste peil in ongeveer tien jaar. Die koersdaling was het gevolg van een brief van de voorzitter van de Nederlandse centrale bank aan de Nederlandse minister van Financiën Sigrid Kaag, waarin de bank aangaf verliezen te verwachten ten gevolge van de renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB).Ook de NBB wijst er woensdag op dat de 'recente evoluties op het vlak van monetair beleid en in het bijzonder de verhoging van de basisrentetarieven van de Europese Centrale Bank met achtereenvolgens 50 en 75 basispunten tot dusver een negatieve impact zullen hebben op de resultaten van de centrale banken van het Eurosysteem'.De prognose is gebaseerd op de meest recente risicoscenario's van de Nationale Bank. Het verwachte verlies is 'ten dele het gevolg van de herwaardering van de aan marktwaarde gewaardeerde beleggingsportefeuilles van de Bank'. 'Evenwel is de belangrijkste factor de oplopende financieringskost van de monetairebeleidsportefeuilles. Tegenover de gestegen rentelasten op de deposito's die de kredietinstellingen bij de Bank aanhouden, staan de lage yields (renteopbrengsten, red.) waaraan de veelal langlopende effecten in die portefeuilles werden verworven', klinkt het. Rond de risicoscenario's is er nog de nodige onzekerheid. De uiteindelijke impact moet in de komende maanden duidelijker worden.Het verwachte verlies is slecht nieuws voor de federale overheid, die het deel van de winst van de NBB ontvangt dat overblijft na inhouding van een deel voor reservering en na uitbetaling van het dividend. De NBB is voor de helft in handen van de staat en voor de andere helft van private aandeelhouders. De kans bestaat ook dat de NBB voor dit jaar een lager dividend zal uitkeren.